Werkenden publieke sector beoordelen hun werk als betekenisvol

0
708

Uit het onderzoek ‘Samen werken aan betekenisvol werk’ van het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken, blijkt dat ruim 90 procent van de werkenden in de publieke sector het belangrijk vindt om betekenisvol werk te hebben. In de praktijk blijkt ook dat 90 procent zijn werk als betekenisvol beoordeelt.

Op verzoek van het CAOP heeft Kantar Public een enquête uitgezet. Ruim 1000 werkenden in de  sectoren onderwijs, openbaar bestuur, veiligheid en zorg & welzijn hebben gereageerd. Zij beoordelen hun werk als betekenisvol als ze het gevoel hebben dat hun werk nuttig is (93 procent) en zij hun kennis en vaardigheden in hun werk kunnen gebruiken (88 procent). Tevens draagt het goed kunnen uitvoeren van het werk (83 procent) en het verschil kunnen maken voor een ander (83 procent) bij aan het hebben van betekenisvol werk.

Patrick Banis, directeur arbeidsmarkt van het CAOP, stelt dat organisaties profiteren van betekenisvol werk. ‘Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat werkenden die hun werk betekenisvol vinden vaker tevreden over en trots zijn op hun werk. Ook zijn ze meer betrokken en eerder bereid om mee te gaan in veranderingen. Wat ook een interessante constatering is, is dat collega’s en leidinggevenden vaker positief oordelen over werkenden die hun werk als betekenisvol ervaren.’

De zorg het vaakst betekenisvol

Hoewel de verschillen onderling klein zijn, vinden de werknemers in de zorg hun werk het vaakst betekenisvol, gevolgd door het onderwijs. Het feit dat deze sectoren directe ondersteuning geven aan patiënten en leerlingen, draagt hier waarschijnlijk aan bij.

Aanknopingspunten voor werkgevers

Volgens Banis bieden de uitkomsten van het onderzoek concrete aanknopingspunten voor organisaties in de publieke sector om in hun communicatie en personeelswerving meer aandacht te hebben voor die zaken die het werk in de publieke sector betekenisvol maken voor het personeel. ‘Daar liggen mogelijkheden voor organisaties om werkenden te werven en te binden. Dat is belangrijk in deze tijd van personele tekorten. Door aantrekkelijk te zijn kunnen mensen het verschil blijven maken. In de klas, aan het bed en bijvoorbeeld op straat.’

Over het onderzoek

De bijlage bevat een infographic met daarin de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, dat een verkennend karakter heeft. De uitkomsten schetsen een goed beeld van de publieke sector als geheel; op het niveau van de sectoren onderwijs, zorg en welzijn, veiligheid en openbaar bestuur zijn de uitkomsten indicatief van aard.

Bron: CAOP