Medicijnresten in riool groeiend probleem voor kwaliteit drinkwater

0
852
waterdrops

Volgens het CBS gebruiken bijna 12 miljoen mensen geneesmiddelen die door huisartsen en specialisten worden voorgeschreven. Volgens Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) gebruiken we in Nederland zo’n 9 miljard pillen.Duizenden kilo’s geneesmiddel komen via ontlasting en het riool terecht in het oppervlaktewater. En dat is een forse bedreiging voor ons milieu én voor ons drinkwater.

Medicijnresten in natuur en drinkwater

Nederland telt 352 rioolwaterzuiveringsinstallaties, deze zijn die belast met het zuiveren van het afval water uit Nederlandse huishoudens. Het RIVM berekende dat er minstens 140.000 kilo medicijnresten door de installaties stroomt. Die resten kunnen veel installaties er niet goed uit filteren en via kleine beekjes en riviertjes stromen de medicijnresten terug de natuur in.

Gedrags- en geslachtsverandering

En dat is niet zonder gevolgen: onderzoekers van de Radboud Universiteit concludeerden eerder bijvoorbeeld dat antidepressiva in het oppervlaktewater effect kunnen hebben op het gedrag van vissen en waterkreeftjes en dat resten van anticonceptiemiddelen zelfs kunnen leiden tot geslachtsverandering bij vissen.Medicijnresten in drinkwater


KWR: Watercycle Research Institute is een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het gebied van water en watercycli dat kennis ontwikkelt en ontsluit voor uiteenlopende typen (internationale) organisaties als drinkwaterbedrijven, waterschappen, overheden en de industrie. Zij zien steeds vaker dat medicijnresten in het drinkwater voorkomt. Weliswaar nog in kleine concentraties. Maar het is wel een groeiend probleem. Het RIVM concludeert in een recent onderzoeksrapport dat we het water uit de kraan veilig kunnen drinken. Maar er zijn wel zorgen over de toekomst van ons drinkwater.

Vergrijzing, drinkwater en Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Nederland vergrijst en een vergrijzende bevolking gebruikt meer medicijnen waardoor er hogere concentraties geneesmiddelresten in het afvalwater van huishoudens komt.

Binnen de politiek is de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ gelanceerd. Volgens de politiek kun je medicijnresten in water alleen terugdringen door met een aanpak te komen over de hele keten.

Membraantechnologie


De grootste stappen moeten worden gezet bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwaterbedrijven. Op verschillende plekken in Nederland lopen pilots om medicijnresten in de toekomst beter uit water te kunnen filteren. Een van die manieren is membraantechnologie. Water wordt dan met hoge druk door een heel fijn filter gespoten.
Het water kan er wel door, maar minuscuul kleine deeltjes blijven achter in het membraan.

Adsorptie


Een andere manier om medicijnresten eruit te halen, is door gebruik te maken van adsorptie. Bij dit proces wordt een chemische stof, bijvoorbeeld actieve kool, in het water toegevoegd. De medicijnresten stromen met het water langs de stof en blijven er vervolgens aan vast zitten. Actieve kool wordt momenteel al gebruikt om bestrijdingsmiddelen uit water te filteren.

Oxideren


Oxideren is een ander middel om geneesmiddelen in water te kunnen afbreken. Een chemische stof wordt dan aan het water toegevoegd die ervoor zorgt dat medicijnresten worden opgelost of volledig hun werking verliezen.

Het overmatig gebruik van medicijnen, zorgt in andere delen van de wereld al voor het ontstaan van steeds meer resistente bacteriën in het milieu.

Bron: Zembla