Brede inzet van nieuwe technologie zonder verdere evaluatie maakt zorg duurder

0
583

Implementatietrajecten hebben beperkte focus, kostenbesparing blijft hierdoor onbenut

Potentieel kostenbesparing van nieuwe medische technologie blijft onbenut door de beperkte focus van implementatietrajecten en het ontbreken van evaluatiemomenten. Dat stelt dr.ir. Erik Koffijberg, universitair hoofddocent bij het Technisch Medisch Centrum van de Universiteit Twente.

Nieuwe technologie juist kostenverlagend

“De algemene aanname is dat nieuwe technologie de zorg duurder maakt, terwijl veel technologieën juist kostenverlagend werken. Het realiseren van de voordelen van nieuwe medische technologie vereist echter degelijk onderzoek naar de optimale inzet voorafgaand aan de implementatie.  En daarnaast ook goede ondersteuning tijdens implementatieprocessen in de praktijk. Nu zetten artsen en andere zorgverleners nieuwe technologie nog vaak in naast de bestaande behandeling, als aanvulling op- in plaats van ter vervanging van de reguliere zorg. Naast meer tijd, kost dit ook meer geld, waardoor de potentiële kostenbesparing van nieuwe medische technologie onbenut blijft,” aldus Koffijberg.

Adequaat gebruik van nieuwe technologie vereist niet alleen training van zorgverleners in het gebruik van nieuwe technologie en richtlijnen vanuit ziekenhuizen en andere zorgorganisaties rondom adequaat gebruik. Koffijberg: “Bij de implementatie van nieuwe medische technologie moet het hele zorgpad meegenomen worden, zodat duidelijk wordt hoe het zorgpad beïnvloed wordt en aangepast moet worden aan de nieuwe technologie.”

Optimale zorgpaden

Het simpelweg beschikbaar maken van nieuwe medische technologie zal niet leiden tot optimale zorgpaden, met onnodige extra kosten tot gevolg. Niet alle nieuwe medische technologie is kostenbesparend. Dat hoeft ook niet, de kwaliteit van zorg verder verbeteren mag – indien nodig – best wat kosten, bijvoorbeeld voor nieuwe behandelingen wanneer er nog geen goede behandeling was. Maar veel technische innovaties kunnen de zorg beter én goedkoper maken. ‘Hiervoor is analyse van zorgpaden en implementatie processen nodig binnen de zorgorganisaties.

Zorgbestuurders moeten zich realiseren dat, voordat overgegaan wordt tot brede uitrol, evaluatiemomenten moeten worden ingebouwd om de ervaringen en opbrengsten te analyseren, en de optimale inzet verder te bepalen’, aldus Koffijberg. Erik Koffijberg is graag bereid zijn visie over kostenbesparing in de zorg door inzet van medische technologie nader toe te lichten.

Dr. Ir. Erik Koffijberg, universitair hoofddocent bij het Technisch Medisch Centrum van de Universiteit Twente