Hoe kan je je het beste beschermen tegen een besmetting met het coronavirus?

0
2142

Het allerbelangrijkste is om ervoor te zorgen dat d?at je niet in contact komt met  met mensen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus. Makkelijker gezegd dan gedaan. Beperk reizen naar gebieden waar coronainfecties zijn optreden en waar verspreiding plaatsheeft. Zorg dat je het reisadvies van Buitenlandse Zaken en adviezen van RIVM opvolgt.

Handhygiëne en hoest en nies in je elleboogholte

Let extra op je hygiëne! iet als bij een ‘gewone’ griep – is het belangrijk om vaak je handen te wassen. Was je handen, als je thuis komt, voordat je eten aanraakt, je eten gaat bereiden en gaat eten. Als je hoest en niest, doe dat in de elleboogholte (niet in je handen!) en gebruik wegwerppapieren zakdoekje. En gooi na het snuiten je zakdoek gelijk weg.

En blijf of ga uiteraard gezond eten, drink geen alcohol en ga goed slapen. Als je echt ziek bent: blijf dan thuis, want je werkgever of medestudenten hebben er dan niet zoveel aan dat je op je werk of op school verschijnt.”

Oppervlaktehygiëne

Reinig regelmatig de plekken die je vaak aanraakt, denk aan deurknoppen en lichtknopjes en niet te vergeten: je telefoon, toetsenbord en muis, vooral als die door meerdere mensen worden gebruikt.

Hygiëne in de zorg


Voor mensen die in de zorg werken gelden natuurlijk aanvullende regels: zij moeten de strengere voorzorgsmaatregelen die er in hun zorginstelling gelden, goed opvolgen. Alleen zo beschermen zij zichzelf en hun familie, maar vooral ook de kwetsbare mensen voor wie zij zorgen.” 

Bron: UMCG