Dementiewoningen voor mensen met een verstandelijke beperking

0
579

Op maandag 2 maart 2020 opent wethouder Mariette de Visser (gemeente Het Hogeland) met een van onze cliënten twee nieuwe zorgwoningen van ’s Heeren Loo in Bedum. De woningen aan de Leeuwerik bieden ruimte voor 10 oudere cliënten met een verstandelijke beperking en vaak ook dementie. De cliënten verhuizen op 3 maart naar hun nieuwe woning.


Leven aan de dagen toevoegen

De oudere cliënten hebben de lichamelijke, medische en gedragsproblemen die horen bij het ouder worden. De begeleiders hebben veel ervaring in het begeleiden en verzorgen van mensen in hun laatste (palliatieve) levensfase. Zij kijken voortdurend wat zij kunnen doen om de kwaliteit van leven van onze cliënten te verhogen. Ze zorgen ervoor dat wat de cliënt kan, zo lang mogelijk behouden blijft. Ze sluiten aan bij de individuele behoefte en zorgvraag van de client en doen dat met oog en respect voor wat bij de cliënt past.


Innovatieve biodynamische verlichting

Mensen met dementie halen dag- en nachtritme makkelijk door elkaar. Daarom zijn de woningen voorzien van innovatieve biodynamische verlichting, die op natuurlijke wijze het dag- en nachtritme van oudere bewoners ondersteunt. De verlichting in de woning benadert het buitenlicht en stimuleert zo het natuurlijke slaap en waakritme van cliënten. Deze en andere technische hulpmiddelen als tilsystemen en inluistersystemen voor de nachtdienst worden ingezet om de veiligheid en zelfredzaamheid van cliënten te vergroten.

Dementiewoningen aardbevingsbestendig

De zorgwoningen op de Leeuwerik zijn de eerste aardbevingsbestendige zorgwoningen van ’s Heeren Loo in Bedum. De komende jaren worden alle zorgwoningen van ’s Heeren Loo in Bedum gerenoveerd en versterkt. Zodat onze cliënten goed kunnen leven in mooie, toekomstbestendige en aardbevingsbestendige gebouwen. Die versterkingsopgave neemt enkele jaren in beslag. Samen met andere zorgorganisaties in Bedum, de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Het Hogeland zorgen we ervoor dat onze zorgpanden in Bedum veilig worden en voldoen aan de eisen van deze tijd.

Bron: ’s Heeren Loo