GeestKracht voor en door jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden

Nieuw programma: GeestKracht voor en door jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden

Eerste open call subsidieaanvragen programma GeestKracht

FNO en MIND willen de kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 jaar. Met het nieuwe programma ‘GeestKracht’, dat 18 februari 2020 van start is gegaan, bundelen FNO en MIND daarom hun krachten gericht op (elkaar versterkende) preventie en participatie voor deze grote groep jongvolwassenen.

Bijna kwart met een psychische aandoening


In Nederland had in 2018 naar schatting bijna een kwart van de jongvolwassenen een psychische aandoening (Trimbos-instituut, 2019). Een deel van deze jongvolwassenen kan niet op hun eigen manier meedoen in de maatschappij. Het nieuwe programma GeestKracht heeft de komende vijf jaar een maatschappelijke missie met als uitgangspunt dat ‘Elke jongvolwassene zichzelf kan zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij.’ Geestkracht richt zich op de mogelijkheden van jongvolwassenen zelf, in de leeftijd van 16-35 jaar, om met problemen om te gaan en te werken aan herstel. De focus van GeestKracht ligt, binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen en doelgroepen,op:

  • jongvolwassen twintigers met een praktische opleiding en/of met een migratieachtergrond met psychische problemen. 
  • doelgroepen die relatief nog weinig (beleids-)aandacht krijgen, zoals jonge statushouders, zwerfjongeren, jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA).

Programmatische aanpak voor meer kansengelijkheid

Met GeestKracht streeft FNO in samenwerking met MIND naar meer kansengelijkheid voor deze grote en diverse groep jongvolwassenen met psychische problematiek en is opgezet vanuit de leefwereld van de jongvolwassenen zelf. Gepersonaliseerde zorg en de voor hen relevante levensdomeinen staan centraal. De programmatische aanpak van GeestKracht is vertaald naar vier programmalijnen:1. Het beter toerusten van jongvolwassenen én2. Het beter toerusten van professionals3. Meer integrale aanpakken en schottenoverstijgend beleid4.

Maatschappelijke agendering


Jongvolwassenen met psychische problematiek hebben een cruciale bijdrage geleverd aan de opzet van GeestKracht en blijven tijdens de duur van het programma nauw betrokken. Nynke Asbroek, ervaringsdeskundige en voorzitter panel GeestKracht: “Van mijn klacht maak ik mijn kracht. Met een ervaringsdeskundig panel kunnen we vertellen waar psychisch kwetsbare jongvolwassenen tegenaan lopen en aan iedereen, die hiermee worstelt, laten zien dat zij er niet alleen voor staan.”


Eerste open call subsidieaanvragen programma GeestKracht

Binnen het programma GeestKracht worden projecten en activiteiten gefinancierd, deels via gerichte subsidies en deels via open calls. Hiervoor is vanuit FNO een budget van twaalf miljoen euro beschikbaar, aangevuld door cofinanciering van MIND en matching van middelen vanuit de projecten.  De eerste open call van het programma start op donderdag 20 februari om 16.00 uur en sluit 7 april 2020 om 11.00 uur.

In deze subsidieronde wordt bij een (te) groot aantal aanvragen voorrang gegeven aan voorstellen primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen met name de genoemde deelgroepen. Secundair de voorstellen gericht op het beter toerusten van professionals. 

Voor meer informatie over het programma en de 1e open call voor subsidieaanvragen zie de website www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht

Over FNO en MIND

FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor mensen in een kwetsbare situatie. FNO vergroot de kansen van mensen met bijvoorbeeld een psychische aandoening om volwaardig aan de maatschappij te kunnen (blijven) meedoen. Vanuit die missie werkt FNO programmatisch naar concrete resultaten. GeestKracht is opgezet in nauwe samenwerking en wordt uitgevoerd samen met MIND, als gezaghebbende koepelorganisatie die zich inzet voor alle mensen met psychische problemen en hun naasten.

Bron: pressmailings/FNO MIND

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen