Gezocht: mensen die net genezen zijn vaneen corona-infectie voor ontwikkeling medicijn

0
1977

Belangrijke oproep van internist-infectioloog Bart Rijnders (Erasmus MC).

Wie genezen is van een coronavirusinfectie, heeft meestal beschermende antistoffen in het bloed. En precies díe antistoffen kan het Erasmus MC goed gebruiken. Want ze kunnen mogelijk dienen als geneesmiddel voor patiënten die met corona zijn opgenomen in het ziekenhuis.

“We gaan zo snel mogelijk onderzoeken of dit werkelijk zo is”, zegt internist infectioloog Bart Rijnders. “De ethische commissie gaf op 27 maart jl. groen licht voor de start van deze studie. Daarom zoeken we op korte termijn mensen die genezen zijn van het coronavirus – ook wel Covid-19 of ook SARS-CoV-2 genoemd – en nu plasma willen doneren.”

Antistoffen als geneesmiddel voor coronapatiënten

Antistoffen binden het virus en schakelen het uit. Het is nog niet zeker dat het mensen die corona hebben, kan genezen. Maar heel recent onderzoek in het Erasmus MC laat alleszins zien dat apen antistoffen maken die het virus uitschakelen. En een Chinees onderzoek liet zien dat apen maar één keer besmet kunnen worden en dat ze dus inderdaad door die antistoffen beschermd worden tegen het virus.”

Welke mensen zijn nodig voor het onderzoek?

Mensen die in de afgelopen weken ziek waren door het coronavirus (bewezen met een test) en daar ondertussen minstens 24 uur van genezen en klachtenvrij zijn. Dus niet meer hoesten, geen koorts en geen verkoudheidsklachten meer hebben.
Donoren hoeven overigens niet in het ziekenhuis opgenomen te zijn geweest zolang de coronavirusinfectie maar met een test bewezen is.

Om donor te worden gelden nog een aantal strikte voorwaarden: je had tijdens de infectie minimaal twee dagen tenminste 38.0 Celsius koorts. Je bent in goede gezondheid, hebt zelf nooit een bloed- of plasmatransfusie ontvangen en hebt geen Hepatitis B, C, HIV of syfilis. Ook heb je deze infecties nooit doorgemaakt.
Verder: je weegt minimaal 45 kilo en bent achttien jaar of ouder. En: je bent man. Alleen mannen kunnen deelnemen.”

Waarom alleen mannen?

Plasma van een vrouwelijke donor geeft meer kans op een heel erg zeldzame, maar ernstige bijwerkingen. Hoe dat precies komt is niet helemaal duidelijk, maar het is in Nederland daarom wel de standaard om alleen plasma van mannelijke donoren te gebruiken. Ook bij bloedbank Sanquin is dat zo.”

Hoeveel donoren zijn nodig?

“We zoeken erg veel verschillende donoren. Juist omdat er strenge voorwaarden gelden en omdat we voor alle acht de bloedgroepen plasma nodig hebben. Bovendien hopen we dit onderzoek zo snel mogelijk ook aan andere ziekenhuizen in de regio te kunnen aanbieden. Stuur deze boodschap dus alsjeblieft door aan zoveel mogelijk andere mensen. Samen kunnen we het coronavirus bestrijden!”

Waar kun je je aanmelden?

“Denk je dat je aan de voorwaarden voldoet, stuur dan een mail naar concovid.study@erasmusmc.nl met je naam, telefoonnummer en wanneer je bereikbaar bent. Geef ook door welk laboratorium de coronavirustest heeft gedaan. Als je dat niet zelf weet, dan kan de arts die de test heeft afgenomen je dat vertellen. Wanneer je die arts niet kan bereiken maar het is een arts uit Rotterdam, kan je ons de naam geven zodat wij dit kunnen uitzoeken. Als het de huisarts was, geef dan ook alvast de naam en het telefoonnummer van je huisarts aan ons door. Wanneer de test door de GGD Rotterdam gedaan werd, zet dat dan ook in je mail. Tenslotte ook belangrijk om ook alvast je bloedgroep – als je die weet – door te geven, zodat we voorrang kunnen geven aan bloedgroepen die we nog niet hebben. Natuurlijk testen we de bloedgroep opnieuw om vergissing uit te sluiten, maar het helpt ons alvast in de voorselectie.”

Wat gebeurt er daarna?

“Wij nemen contact met je op en lopen dan de bovenstaande voorwaarden nog een keer met je door. Ook controleren we – met jouw toestemming – de coronavirus testuitslag. Vervolgens maken we in overleg een afspraak voor de afname van plasma. Dit kan eventueel ook ’s avonds of in het weekend. De afname vindt plaats in het Erasmus MC op de afdeling Hematologie en duurt ongeveer twee uur.”

Krijg je een vergoeding voor het doneren van plasma?

“Nee, we kunnen gezien de uitzonderlijke omstandigheden geen vergoeding geven. Dit onderzoek en alles wat erbij komt kijken, wordt georganiseerd zonder enige financiële ondersteuning. Maar plasma donoren krijgen uiteraard wel de grote dankbaarheid van het medisch personeel en van alle patiënten die we hiermee hopen te helpen!”

Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen als donor: U bent man, 18 jaar of ouder, minimaal 45 kg en u was ziek door een Coronavirus-infectie (u hoeft niet in het ziekenhuis opgenomen geweest zijn). Tijdens deze infectie had u koorts van tenminste 38.0 Celsius gemeten gedurende minstens 2 dagen. U moet ondertussen al minstens 24u klachtenvrij zijn (geen hoest /koorts/verkouden) De Corona infectie moet bewezen zijn door een test in een Nederlands of Belgisch laboratorium U mag nooit zelf bloedtransfusies of plasmatransfusies hebben ontvangen in het verleden. U moet in goede gezondheid zijn. Geen Hepatitis B, C, HIV of syfilis hebben Helaas geen vergoeding mogelijk, wel grote dankbaarheid van het medisch personeel en de patiënten Denkt u dat u aan deze voorwaarden voldoet, mail dan naar concovid.study@erasmusmc.nl Geef in uw email de volgende informatie: Uw naam, telefoonnummer en wanneer u bereikbaar bent. #covid19 #Corona #Coronavirus https://lnkd.in/g2hSyJk