Actuele stand voor het coronavirus COVID-19 in Nederland : 17.851 (+1.224) bevestigde besmettingen, 1.766 (+115) doden

Hier vind je het actuele aantal m.b.t. het coronavirus - COVID-19. Het RIVM verzorgd dagelijks cijfers. Voor nieuwe besmettingen geldt een protocol: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Elke dag rond na 14:00 uur worden de laatste cijfers gepubliceerd.

0
21538

5 april: 115 patiënten overleden, 1224 nieuwe patiënten. Totaal 17851 bevestigde besmettingen & 1766 doden

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.875 (+253) Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.766 (+115) Het totaal aantal positief geteste patiënten: 17.851 (+1.224)

Duiding

Vandaag zijn er 253 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 115 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Onder de personen die zijn overleden zijn 3 patiënten in de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar. Bij al deze personen was er sprake van onderliggend lijden.

4 april: 148 patiënten overleden, 1026 nieuwe patiënten. Totaal 16627 bevestigde besmettingen & 1651 doden

 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.622 (+336)
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.651 (+164)
 • Het totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1742 (+168)
 • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 16.627 (+904)

Op 4 april zijn er 336 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 164 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. 

3 april: 148 patiënten overleden, 1026 nieuwe patiënten. Totaal 15723 bevestigde besmettingen & 1.487 doden

 • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 15.723* (+1.026)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.286 (+502)
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1574
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.487 (+148)

Op 3 april zijn er 502 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 148 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. In de rapportage Data coronavirus van het RIVM is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen zijn er ook extra gevallen van voorgaande dagen. 

Effecten maatregelen zichtbaar

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

870 en 1181 meer sterfgevallen in deze periode dan gemiddeld

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten in samenwerking met het CBS. De CBS-cijfers laten alle sterfgevallen in Nederland zien, ongeacht de doodsoorzaak. Gewoonlijk zijn er deze tijd van het jaar tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week. De meest recente sterftecijfers in Nederland laten zien dat in de week van 19 tot en met 25 maart 2020 naar schatting tussen de 870 en 1181 meer personen overleden zijn dan verwacht in deze week. Een aanzienlijk deel daarvan is naar verwachting gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat precies is wordt pas later uit de doodsoorzakenregistraties duidelijk. Voor meer informatie: www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

2 april: 166 patiënten overleden, 1083 nieuwe patiënten. Totaal 14697 bevestigde besmettingen & 1039 doden

 • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 14.697 (+1.083)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.784 (+625)
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1574
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.339 (+166)

Vandaag zijn er 625 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 166 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen kunnen deze cijfers per dag wijzigen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

1 april: 135 patiënten overleden, 1019 nieuwe patiënten. Totaal 13614 bevestigde besmettingen & 1039 doden

 • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 13.614* (+1019)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.159 (+447)
 • Cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten op IC: 1485 (+196)*
 • Het totaal aantal patiënten dat nu op IC ligt: 1186*
 • Overleden personen 1.039** (+175)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt
** Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. 

30 maart: 93 patiënten overleden, 507 nieuwe patiënten. Totaal 10.866 bevestigde besmettingen & 864 doden

 • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 (+884)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507)
 • Cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten op IC: 1289(+139)*
 • Het totaal aantal patiënten dat nu op IC ligt: 1054*
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 (+93)

Op 1 april zijn er 447 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 134 personen als overleden gemeld. Deze ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.  Tot nu toe zijn er twee sterfgevallen gemeld van personen jonger dan 50 jaar, beide met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.

De aantallen gemelde ziekenhuisopnames en meldingen van overlijden zijn vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en.

Eerste effecten maatregelen zichtbaar

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

De trends in de opnames per provincie zijn onveranderd ten opzichte van gisteren. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is dit nog niet zichtbaar. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt via meerdere bronnen informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.

*De gegevens per dag van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage Data coronavirus. Deze cijfers worden meerdere keren per dag bijgewerkt door Stichting NICE. De cijfers in deze rapportage lopen achter op de actuele situatie.

29 maart: 132 patiënten overleden, 1104 nieuwe patiënten. Totaal 10.866 bevestigde besmettingen & 771doden

 • Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten: 10.866 (+1104)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2954 (+454)
 • Het totaal aantal patiënten op de IC: 1150 (+248)*
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 771 (+132)

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen onder gemelde patiënten, en daarmee hoe goed de genomen maatregelen werken. 

Deze grafiek toont hoeveel nieuwe patiënten met bewezen COVID-19 er per dag op de Nederlandse IC’s worden opgenomen. Het gaat hierbij dus niet om het aantal patiënten dat op de IC ligt, maar om het aantal patiënten dat op de betreffende dag is opgenomen als nieuwe COVID-19 patiënt.
 
Let op: Indien een patiënt wordt overgeplaatst van een IC naar een andere IC (van hetzelfde ziekenhuis of van een ander ziekenhuis) dan wordt deze niet als een nieuwe patiënt geteld. Bron: Stichting NICE
 
 • *Het overzicht van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de Nederlandse IC’s. Voor het samenstellen van dit overzicht is Stichting NICE afhankelijk van data-aanlevering door de deelnemende IC’s. Het belang van deze getallen voor het monitoren van de crisis is groot. Echter wegens drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn. Ook is het mogelijk dat patiënten met vertraging worden toegevoegd aan ons systeem. Verschillen in gepubliceerde getallen kunnen ook veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag.
 • Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 922/49=971
 • Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 opname op dit moment: 73
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1150
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 113

28 maart: 93 patiënten overleden, 1159 nieuwe patiënten, in totaal 9762 positief geteste personen en 546 patiënten overleden

 • Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten: 9762 (+1159)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2954 (+454)
 • Het totaal aantal patiënten op de IC: 902 (+141)
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 639 (+93)

De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met een totaal van 2748 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1508) en Noord-Holland (1401). In de provincie Zuid-Holland stijgt het aantal ziekenhuisopnames van positief geteste patiënten sneller dan in andere provincies.
In de provincies Friesland en Drenthe zijn nog steeds de minste besmettingen met respectievelijk 96 en 98 positief geteste personen.

Zie ook Data coronavirus in Nederland

27 maart: 112 patiënten overleden, 1072 nieuwe patiënten, in totaal 8603 positief geteste personen en 546 patiënten overleden

 • Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten: 8603 (+1172)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2500 (+349)
 • Het totaal aantal patiënten op de IC: 761 (+177)
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 546 (+112)

Duiding

Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan COVID-19 neemt landelijk nog steeds toe. Het aantal gemelde nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive Care opnames lijkt wat minder snel toe te nemen.

Net als op 26 maart is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken.

De provincie met de meest positief geteste personen is nog steeds Noord-Brabant met 2488 personen. Wel daalt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in deze provincie. Daarna zijn de meeste positief  geteste patiënten gemeld in Zuid-Holland (1249) en Noord-Holland (1235).  In deze twee provincies neemt het aantal ziekenhuisopnames relatief snel toe. Dit geldt ook voor de provincie Gelderland.

In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 83 en 81 positief geteste personen.

Uitbreiding gegevens over de uitbraak van het nieuwe coronavirus

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zo zijn nu ook de actuele gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie)  opgenomen in de rapportages. Een overzicht van grafieken en tabellen geven we dagelijks weer in een pdf Portable Document Format .

De basis voor het aantal bevestigde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en de overlijdensgevallen door COVID-19 zijn de meldingen van de GGD’en. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. Het aantal gemelde sterfgevallen per dag  betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan. Het werkelijke aantal COVID-19 gevallen is hoger dan het aantal meldingen

Zie ook Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 27 maart 2020

26 maart: 78 patiënten overleden, 1019 nieuwe patiënten, in totaal 7431 positief geteste personen en 434 patiënten overleden

 • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 7431 (+1019)
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 434 (+78)
 • Het totaal aantal patiënten op de IC: 761 (+177)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 2151 (+315)

De meeste positief geteste personen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 2161 personen. Daarna zijn de meeste positief gemelde patiënten gemeld in Zuid-Holland (1042) en Noord-Holland (1029). In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 71 en 72 positief geteste personen.

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden.

De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80 – 84 jaar.

Uitbreiding gegevens over de uitbraak van het nieuwe coronavirus

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zo zijn nu ook de actuele gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie)  opgenomen in de rapportages. Een overzicht van grafieken en tabellen geven we dagelijks weer in een pdf Portable Document Format .

De basis voor het aantal bevestigde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en de overlijdensgevallen door COVID-19 zijn de meldingen van de GGD’en. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. Het aantal gemelde sterfgevallen per dag  betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan.

Status beschikbaarheid IC-bedden en aantal corona-patiënten op de IC in Nederland

Status beschikbaarheid IC-bedden en aantal corona-patiënten op de IC in Nederland

25 maart: 80 patiënten overleden, 852 nieuwe patiënten, in totaal 5560 positief geteste personen In totaal 6412 positief geteste personen en 356 patiënten overleden

Tot en met 25 maart 2020 zijn er in Nederland in totaal 6412 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. De meeste gemelde patiënten vallen in de leeftijdscategorie 55-59 jaar. Tot nu toe zijn van deze gemelde patiënten 1836 opgenomen in het ziekenhuis en 356 overleden. De meeste overleden patiënten zaten in de leeftijdscategorie 80-84 jaar.

Overzicht 25 maart 2020

 • Het totaal aantal gemelde patiënten: 6412 (+852)
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 356 (+80)
 • Het totaal aantal patiënten op de IC: 546 (24 maart)
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 1836 (+341)
Deze figuur van het RIVM toont het aantal patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen met COVID-19. Deze zijn gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .
In de figuur is het volgende te zien: op 20 maart was er een piek in het aantal meldingen van patiënten dat in het ziekenhuis was opgenomen. Daarna neemt het aantal geleidelijk af. Het aantal meldingen van de laatste dagen kan mogelijk nog toenemen, bijvoorbeeld omdat meldingen soms vertraagd zijn. Of er werkelijk afname van het aantal nieuwe patiënten in het ziekenhuis is, moet de komende dagen blijken.

24 maart: 63 patiënten overleden, 811 nieuwe patiënten, in totaal 5560 positief geteste personen

Sinds 23 maart zijn 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560. Onder hen zijn 1495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

63 patiënten zijn sinds de vorige update gemeld als overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 276 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1739 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740).

Het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten kan per dag verschillen om verschillende redenen. Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag gemeld worden.  Dat de aantallen per dag schommelen zegt nog niets over het effect van de maatregelen die sinds half maart ingesteld zijn. Naar verwachting zal dat effect pas eind deze week of begin volgende week te zien zijn.

Zie ook Epidemiologische situatie COVID-19 – 24 maart 2020

23 maart 34 patiënten overleden,  545 nieuwe patiënten, in totaal 4749 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. Onder hen zijn 1230  mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).

34 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 213 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. (de gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar)

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

22 maart 43 patiënten overleden,  573 nieuwe patiënten, in totaal 4204  positief geteste personen

Sinds 21 maart zijn 573 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4204. Onder hen zijn 988 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 43 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 179 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1404 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (585) en Noord-Holland (535).

21 maart: Opnieuw 30 patiënten overleden, 637 nieuwe patiënten, in totaal 3631 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 3631. Onder hen zijn 836 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 136 mensen overleden aan de ziekte. De meeste overleden mensen zijn tussen de 80 en 84 jaar oud. De jongst overleden persoon is 63 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1180 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (486), Noord-Holland (461) en Limburg (418). Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.

20 maart: 30 patiënten overleden, 534 nieuwe patiënten, in totaal 2994 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 534 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994. Onder hen zijn 725 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest. 30 patiënten zijn sinds 19 maart overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 106 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1012 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (405), Limburg (366) en Noord-Holland (353).

Het werkelijke aantal besmettingen met COVID-19 ligt hoger dan het aantal meldingen in deze update, omdat niet meer iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

19 maart -18 patiënten overleden, 409 nieuwe patiënten, in totaal 2460 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 409 mensen
positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het
nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op
2460. Onder hen zijn 594 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker
dan andere groepen getest. 
18 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In
totaal zijn er nu 76 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de
overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 489 patiënten
opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.
De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant,
namelijk 870 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen
gemeld in Zuid Holland (312). Limburg (301). 
Door de NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg -peilstations zijn afgelopen week 9 infecties gerapporteerd, waarmee dit totaal 17 wordt. 

18 maart: Opnieuw 15 patiënten overleden, 346 nieuwe patiënten, in totaal 2051 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 346 mensen positief
getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe
coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op
2051. Onder hen zijn 485 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker
dan andere groepen getest.
15
patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal
zijn er nu 58 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de
overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 408 patiënten
opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.
De
meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant,
namelijk 759 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen
gemeld in Limburg (265) en Zuid Holland (241).

Vanaf 17 maart wordt de verspreiding van het aantal positief geteste mensen in Nederland weergegeven met een incidentiekaart. De gekleurde vlakken geven niet het totale aantal positief geteste mensen weer, maar het aantal per 100.000 inwoners.  

17 maart: 19 patiënten overleden, 292 nieuwe patiënten, in totaal 1705 positief geteste personen

Sinds gisteren zijn 292 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1705. Onder hen zijn 389 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest. 19 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 43 mensen gestorven aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. Eerder meldden we dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 634 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (197) en Zuid Holland (175).

16 maart: 4 patiënten gestorven, 278 nieuwe patiënten, in totaal 1413 positief geteste personen

Sinds 15 maart zijn 278 mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 1413. Momenteel worden minder mensen getest. Dit verklaart de slechts lichte stijging van bevestigde besmettingen. .Sinds gisteren zijn 4 patiënten overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 24 mensen gestorven aan de ziekte. De gemiddelde leeftijd van de overledenen is 79 jaar (jongste 59- oudste 94). In totaal zijn 205 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. In de provincie Noord Brabant zijn 108 nieuwe positief geteste personen. In totaal zijn in 554 positief geteste personen in Noord Brabant. Daarna zijn in de provincie Limburg (149), de provincie Utrecht (140) en Zuid Holland (136) de meeste positief geteste personen gemeld.

15 maart: Opnieuw 8 patiënten overleden, 176 nieuwe patiënten en 1135 positief geteste personen tot nu toe

Sinds 14 maart zijn 176 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1135. Sinds gisteren zijn  8 patiënten overleden aan COVID-19 in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden onderliggend lijden. In totaal zijn er nu  20 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

14 maart: Teller staat voor Nederland op 959 bevestigde besmettingen met COVID-19. Twee mensen sinds gisteren overleden en 155 nieuwe patiënten

Sinds gisteren zijn 155 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 959. Sinds gisteren 2 patiënten overleden aan COVID-19. Dit betrof oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 12 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 136 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Vandaag zijn minder nieuwe positieve testen gemeld dan gisteren. Een verklaring is dat het testbeleid is aangepast en veel minder mensen worden getest.


Klik hier om naar dit dossier te gaan –>>

13 maart: 190 nieuwe patiënten, in totaal 804 positief geteste personen waarvan 179 zorgverleners, 5 mensen overleden, totaal 10 mensen aan coronavirus gestorven

Sinds 12 maart zijn 190 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 804. Van de bevestigde personen werken er 179 in de zorg. 5 nieuwe patiënten zijn overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 10 mensen gestorven aan de ziekte, allen hadden onderliggende ziekten. Inmiddels zijn in totaal 115 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis..

12 maart: 14:00 uur: 111 nieuwe patiënten, in totaal 614 positief geteste personen waarvan 102 zorgverleners

Sinds 11 maart zijn 111 nieuwe mensen positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 614. Van de 614 besmette mensen zijn er 102 werkzaam in de gezondheidszorg. In totaal zijn 86 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis, dat zijn er 24 meer dan gisteren. Er is een nieuwe patiënt in de provincie Utrecht gevonden via de Nivel peilstations. Dat brengt het totaal op 2 patiënten via de Nivel peilstations.

https://www.medicalfacts.nl/2020/03/12/maatregelen-naar-aanleiding-van-het-risisoverleg-kabinet-over-coronavirus-covid-19/
Klik op de afbeelding om alle maatregelen voor Nederland tot en met 31 maart te lezen.https://www.medicalfacts.nl/2020/03/12/maatregelen-naar-aanleiding-van-het-risisoverleg-kabinet-over-coronavirus-covid-19/

12 maart: 15:00 uur:  Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast en maatregelen voor Noord Brabant worden uitgebreid naar de rest van Nederland

De aangescherpte maatregelen die gelden voor Noord-Brabant worden uitgebreid naar de rest van Nederland. Deze maatregelen maakten minister Bruins van VWS, premier Mark Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM zojuist bekend tijdens een persconferentie. Mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten thuis moeten blijven en dienen sociale contacten zoveel mogelijk te mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Verder worden alle evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland afgelast. Dit geldt ook voor sport, musea, concerten, hoorcolleges, of andere oplopen of samenscholingen. De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot en met 31 maart.

Van de 614 gemelde patiënten wonen er 273 in de provincie Noord-Brabant en 80 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 68 in Zuid-Holland, 53 in Limburg en 48 in Gelderland. 239 van de 614 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Landen die een besmettingsbron vormden, zijn vooral Italië  (193), Oostenrijk (26) en Duitsland (7). Nieuwe landen waar de besmetting hoogstwaarschijnlijk is opgelopen zijn België, Mauritius, Spanje en Zuid-Korea. Voor 123 gevallen is de bron onbekend, dat zijn er 33 meer dan gisteren. Bij 141 gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.

11-3    121 nieuwe patiënten, in totaal 503 positief geteste personen en een vijfde persoon overleden

Sinds 10 maart zijn 121 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positieve testen op 503. Het aantal nieuwe positieve testen is hoger dan de afgelopen dagen. Een deel van de toename is te verklaren door het zorgonderzoek dat de afgelopen dagen in Noord-Brabant is uitgevoerd. Daarnaast is er een vijfde persoon aan de ziekte overleden. Het gaat om een persoon van 68 met onderliggend lijden.

Van de 503 gemelde gevallen wonen er 223 in de provincie Noord-Brabant en 66 in de provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 57 in de provincie Zuid-Holland en 48 in de provincie Limburg. 199 van de 503 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Bij 92 gevallen is dit nog in onderzoek. Bij de meerderheid van de patiënten die in Noord-Brabant wonen, is de besmettingsbron onbekend.

10-3 61 nieuwe patiënten, in totaal 382 positief geteste personen

Sinds 9-3-2020 zijn er 61 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382.

Van de 382 zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland.
Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande. Ruim
de helft daarvan woont in Noord-Brabant. De
meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie
Noord-Brabant: 157 personen. In de provincie Utrecht wonen 55 gemelde
gevallen. Maandag is een patiënt overleden,
een 78-jarige met een kwetsbare gezondheid. In totaal zijn nu 4 personen
met het coronavirus overleden.

9-3 56 nieuwe patiënten, in totaal 321 positieve testen

Op 9 maart zijn er 56 nieuwe patiënten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 321.

De meeste patiënten komen uit Brabant: 134.
Na Brabant wonen de meeste patiënten in Utrecht: 52. Van 150 personen is
bekend dat zij COVID-19 in het buitenland hebben opgelopen. De meeste
patiënten waren in Italië. Hiernaast waren er patiënten in Duitsland,
Frankrijk, Iran, Oostenrijk, Kaapverdië, Groot-Brittanië en Hong Kong.
Van 90 patiënten wordt nog onderzoek gedaan wat de mogelijke bron kan
zijn.

Onderzoek in Brabant

De uitkomsten van het onderzoek dat dit
weekend onder zorgmedewerkers in Brabant werd gehouden, zijn nog niet
bekend. Hier volgt binnenkort meer informatie over.

8-3 77 nieuwe patiënten, in totaal 265 positief geteste patiënten en 3 overleden

Vandaag zijn twee patiënten met het nieuwe coronavirus overleden. Beiden hadden ernstige onderliggende medische problemen. Het totaal komt hiermee op 3 doden. Wat de besmettingsbron van deze patiënten is, is in onderzoek. Sinds 7-3-2020 zijn 77 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 265 waarvan 3 patiënten zijn overleden. Hoeveel daarvan afkomstig zijn uit Noord-Brabant volgt nog. Van de besmette mensen zijn er 144 in het buitenland geweest. Het merendeel (131) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 74 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 47 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn.

7-3 16:00 uur In totaal 188 positieve testen, 60 nieuwe besmettingen

Sinds gisteren zijn 60 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 188 waarvan 1 patiënt is overleden. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 26.

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn. Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 24 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD‘en contactonderzoeken naar de besmettingsbron.

6-3 Eerste patiënt overleden aan coronavirus COVID-19 en 128 positieve tests.

Een 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam met COVID-19 (Coronavirus) is vandaag, vrijdag 6 maart, overleden. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend. Het contact- en bronnenonderzoek van de GGD loopt nog. Dit is de eerste patiënt in Nederland met het Coronavirus die is overleden. Volgens RIVM-woordvoerder Harald Wychgel liggen in het Erasmus Ziekenhuis nog twee ernstig zieken.

46 nieuwe patiënten, in totaal 128 positieve testen

Sinds gisteren zijn 46 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 128 waarvan 1 patiënt is overleden. Hiervan zijn 101 patiënten in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 5 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

5-3 44 nieuwe patiënten met coronavirus COVID-19 besmetting

Op 5 maart zijn er 44 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 82.

4-3 15 nieuwe patiënten met coronavirus COVID-19 besmetting

Op 4 maart zijn er 15 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 38. Van de nieuwe patienten zijn vier mensen in het ziekenhuis opgenomen. De andere 11 zijn in thuisisolatie.Eén van deze mensen was op doorreis en woont in het buitenland maar is op een opvanglocatie ondergebracht.

3-3 23:00 u bevestigde besmettingen COVID-19

Er 6 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gemeld. Zij zijn allemaal in thuisisolatie. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 23.

Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en hebben contactonderzoek opgestart.

Op 3 maart is het aantal patiënten naar beneden bijgesteld van 24 naar 23. Eén eerder positief afgegeven test (gebaseerd op een twijfelachtige testuitslag) wordt na twee herhaalde negatieve testuitslagen achteraf toch als negatief beschouwd. Het gaat om het jongste kind van de patiënt in Diemen.

2-3 14:00 u RIVM meldt acht nieuwe COVID-19 patiënten

Er zijn vandaag er acht nieuwe besmettingen bij gekomen. Dat meldt het RIVM. Er zijn nu achttien bevestigde besmettingen met het coronavirus COVID-19.

Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers die in Noord-Italië zijn geweest of contact hebben gehad met een eerdere patiënt. alle betrokken GGD’s sdoen contactonderzoek. Gezinsleden van besmette patiënten moeten veertien dagen thuis in quarantaine blijven. Het RIVM en GGD maken niet meer bekend uit welke woonplaats patiënten komen. Onder de besmette mensen is ook een man uit Houten. En een man uit Oss.

2-3 13:00 u Vrouw uit Helmond besmet (12e besmetting)

Een 45-jarige vrouw uit Helmond is ook besmet met het coronavirus nadat ze met haar gezin op vakantie was geweest in het Italiaanse Lombardije. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM de besmetting zondagavond vast. Het gezin is zaterdag teruggekomen uit Italië. Er is geen link tussen deze patiënt en de eerder in Nederland gevonden gevallen. De Helmondse patiënte zit in thuisisolatie. Ook gezinsleden blijven de komende veertien dagen thuis. Er volgt tevens een contactonderzoek.

2-3 12:25 u Patient IC Maasstad Ziekenhuis

Een patiënt op de Intensive Care van het Maasstad Ziekenhuis is bij de eerste test op het coronavirus positief is gebleken. De definitieve diagnose door de bevestiging van de tweede test. Deze patiënt verbleef van 22 februari tot en met 29 februari op de IC van het Maasstad Ziekenhuis. De patiënt is zaterdag 29 februari overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens het geldende RIVM-protocol tot en met vrijdag 28 februari was er geen aanleiding om deze patiënt te testen. In het Erasmus MC ligt nog een persoon die besmet is.

2-3 11e besmetting met COVID-19 in Loon op Zand

De broer van het eerste slachtoffer uit Loon op Zand blijkt ook besmet met het coronavirus. De man moet twee weken thuis in quarantaine en is daarbij ook afgezonderd van de rest van zijn gezin. Deze nieuwste besmetting is nog niet officieel bevestigd door het RIVM.  

1-3 Weer drie nieuwe patienten bevestigd met een besmetting met het coronavirus COVID-19

Een vrouw uit het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem, die nu in isolatie in het Erasmus MC in Rotterdam ligt. Zijn er is er ook één patiënt in Coevorden en één in Tilburg. Bij twee van de drie patiënten is nog niet duidelijk waar en door wie ze de besmetting hebben opgelopen.

1-3 Ziekenhuis in Gorinchem op slot vanwege het coronavirus COVID-19

Beatrixziekenhuis in Gorinchem op slot

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is gesloten. Het ziekenhuis neemt geen bezoekers ontvangen en geen nieuwe patiënten. Medewerkers kunnen nog wel in en uit het ziekenhuis. Patienten kunnen wel met onstslag maar dat per geval bekeken. De woordvoerder zegt niet waarom, maar verwijst naar de persconferentie die het RIVM rond 15.30 uur geeft over het coronavirus.

Het crisisteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is bijeen in verband met het virus.

29-2 Patiënt 8 met mogelijke corona besmetting opgenomen in ErasmusMC

In het Erasmus MC is een patiënt opgenomen bij wie een eerste diagnostische test heeft aangetoond dat deze is besmet met COVID-19 / SARS-CoV-2, het nieuwe coronavirus. Een tweede test, die de besmetting moet bevestigen, wordt op dit moment gedaan bij het RIVM. De patiënt wordt daarom beschouwd als verdacht en ligt in isolatie.

29-2 21:47 uur Zevende besmetting COVID-19 in Delft

Op zaterdagavond is een inwoonster van Delft met COVID-19 gediagnosticeerd. Na laboratoriumonderzoek in 2 labs stelde het RIVM vast dat deze vrouw besmet is geraakt met het coronavirus COVID-19. De patiënte heeft geen link heeft met de eerder gediagnosticeerde patiënten. De vrouw uit Delft was vorige week in Lombardije (Italië). Zij is thuis in quarantaine geplaatst. GGD Haaglanden brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.

29-2 16:20 uur Twee familieleden van man uit Loon op Zand testten ook positief op COVID-19

Vanmiddag werd duidelijk dat ook de dochter en echtgenote van de patiënt die in Tilburg verblijft, positief testten op het nieuwe coronavirus. De resultaten van enkele andere contacten waren negatief. Beide nieuwe patiënten verblijven sinds de verdenking op COVID-19 in thuisisolatie. De GGD brengt nu ook in kaart met wie zij contact hebben gehad.

29-2 11:30 uur Twee familieleden van vrouw in Diemen ook besmet

De partner en het jongste kind van de besmette vrouw uit Amsterdam hebben ook het coronavirus opgelopen, meldt het RIVM. Zij zitten in thuis in quarantaine.

28-2 Tweede besmetting met COVID-19 coronavirus

Vannacht is een tweede patiënt met COVID-19 gediagnosticeerd. Met labonderzoek in het AmsterdamUMC werd dit vastgesteld, waarna het resultaat in het laboratorium van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  werd bevestigd. De patiënt heeft geen link met de eerste patiënt. De tweede patiënt, een inwoner van Amsterdam was vorige week in Lombardije (Italië). Zij zit in quarantaine op haar thuisisolatie in Diemen. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door middel van contactonderzoek.

27-2 Eerste besmetting met COVID-19 coronavirus in regio Tilburg

Bij een man uit Loon op Zand is het nieuwe coronavirus (COVID-19) gevonden. Dit is middels labonderzoek op donderdagavond vastgesteld. De patiënt, die kort geleden in de regio Lombardije (Italië) is geweest, zit is in isolatie opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis locatie Elisabeth. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  brengt contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek. De patiënt maakt het goed en zal naar alle waarschijnlijkheid op een later moment naar huis gaan alwaar hij in quarantaine zal gaan.

Wat te doen als je denk het COVID-19 te hebben?

Als je in een van de besmette gebieden bent geweest en je ontwikkelt griepachtige klachten. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Iemand die deze klachten heeft en de afgelopen 2 weken in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea, maar ook in enkele regio’s in Italië), kan worden getest op COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus met de naam SARS severe acute respiratory syndrome –CoV coronavirus -2. Die test kan een arts ook aanvragen als voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Algemene informatie over COVID-19

COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Het RIVM blijft alert op nieuwe
besmettingen en past hetzelfde protocol toe als deze gevonden worden:
isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.  

Telefoonnummer informatielijn overheid voor het coronavirus

Telefonisch contact opnemen met vragen over het coronavirus Je kunt telefonisch contact opnemen met 0800-1351 (28-02-2020)

Bron: RIVM & Gemeente Tilburg

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.