COVID-19 infecties 5 april op de Nederlandse IC’s: nu 1251, totaal cumulatief: 1789

0
3310

5 april 9:00

 • Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 1201/50=1251
 • Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 opname op dit moment: 73
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1789
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 262

4 april 13:00

 • Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 1190/48=1238
 • Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 opname op dit moment: 73
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1742
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 249

3 april 10:00

 • Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 1175/40=1215
 • Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 opname op dit moment: 74
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1643
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 219

2 april 10:00

 • Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 1135/45=1180
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1554
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 201
 • Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 opname op dit moment: 74
Deze grafiek toont per dag het cumulatief aantal bewezen COVID-19 patiënten dat gedurende de IC opname of op de verpleegafdeling in het ziekenhuis ná de IC opname is overleden in BLAUW, en het aantal herstelde patiënten in ROOD. Een herstelde patiënt is vanaf de IC naar huis ontslagen (dit komt nauwelijks voor) of is na het IC verblijf nog enige tijd op de verpleegafdeling behandeld en heeft daarna het ziekenhuis levend verlaten. **
 

1 april 9:45

 • Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 1099/59=1158
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1463
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 182
 • Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 opname op dit moment: 73

31 maart

 • Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 1079/59=1138
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1427
 • Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 173
 • Totaal aantal Nederlandse IC’s met tenminste één bewezen COVID-19 opname op dit moment: 73

Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. Deze gegevens worden in een later stadium gekoppeld aan de reguliere NICE data met betrekking tot o.a. ernst van ziekte, demografie, sterfte en behandelduur. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de Nederlandse IC’s. Voor het samenstellen van dit overzicht zijn we afhankelijk van data-aanlevering door de deelnemende IC’s. Het belang van deze getallen voor het monitoren van de crisis is groot. Echter wegens drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn. Ook is het mogelijk dat patiënten met vertraging worden toegevoegd aan ons systeem. Verschillen in gepubliceerde getallen kunnen ook veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag.

**Let op: Het betreft hier patienten die levend het ziekenhuis hebben verlaten, niet de patienten die van de IC zijn ontslagen en nog op de verpleegafdeling liggen. De COVID-19 patiënten die op de IC zijn opgenomen geweest en buiten het ziekenhuis zijn overleden worden ook niet meegeteld. IC patiënten die ontslagen worden naar een andere IC worden daar nog vervolgd tot en met het ziekenhuisontslag in dat ontvangende ziekenhuis.

**Disclaimer: Ondanks het feit dat IC’s worden gevraagd om meerdere keren per dag de status van de COVID-19 patiënten bij te werken kan het zijn dat de registratie iets achter loopt. Om deze reden is de lijn met het cumulatief aantal bewezen COVID-19 patiënten met fatale afloop van de laatste twee dagen groen gearceerd, hetgeen aangeeft dat deze aantallen nog onvolledig kunnen zijn.

Bron: Stichting NICE