ZorgCompetentieBank.nl koppelt zorgverleners aan zorgorganisaties Update 7 april

0
918

ZorgCompetentieBank: 2000 zorgverleners melden zich aan, eerste zorgverleners aan de slag

Ruim een week na de start van de ZorgCompetentieBank, het online platform dat zorgverleners koppelt aan zorgorganisaties in nood, hebben zich ruim 2000 zorgverleners gemeld die willen helpen. Diverse zorgorganisaties in het land hebben aangegeven deze extra handen goed te kunnen gebruiken, waaronder zorgorganisatie InteraktContour en zorginstelling ’s Heerenloo. De eerste zorgverleners zijn inmiddels aan de slag. 

Via haar online platform koppelt de ZorgCompetentieBank zorgverleners die willen helpen, snel – en op basis van hun competenties – aan zorgorganisaties in nood. Met hulp van collectief voor zorgverleners, VvAA is de ZorgCompetentieBank eind maart versneld en kosteloos beschikbaar gesteld. 

Breed scala aan competenties 

Sinds de start hebben zich in totaal 2007 zorgverleners gemeld bij de ZorgCompetentieBank. De zorgverleners die willen helpen vertegenwoordigen een breed scala aan competenties en functies in de zorg. Zo bevinden zich onder de deelnemende artsen tientallen gepensioneerde IC-artsen die hun hulp aanbieden. Fysiotherapeuten zijn goed vertegenwoordigd: zo’n 400 fysio’s hebben aangegeven te willen bijspringen in zorginstellingen in hun regio. Ook ruim 200 huisartsen en 200 tandartsen hebben zich gemeld. De zorgverleners zijn afkomstig uit het hele land, met een lichte concentratie in de regio’s midden-Nederland en de Randstad. 

Oproep zorgorganisaties: meld je aan

De eerste matches zijn tot stand gebracht, in samenwerking met onder meer zorginstelling ’s Heerenloo. Er zijn gesprekken gaande met een groot aantal zorginstellingen en ziekenhuizen over samenwerking en plaatsing van beschikbare zorgverleners. Vincent de Schepper, medeoprichter van de ZorgCompetentieBank: “Het valt op hoe gemotiveerd en uiterst serieus de deelnemende zorgverleners zijn. We slagen er goed in om de zorgorganisaties in nood te koppelen aan zorgverleners met díe specifieke vaardigheden die ze nu goed kunnen gebruiken. We roepen zorgorganisaties in nood dan ook nadrukkelijk op zich bij ons te melden. Hoe meer zorginstellingen we gericht en snel kunnen helpen, hoe beter we de druk op de sector kunnen verlichten.” 

VvAA stelt online platform beschikbaar voor extra handen in de zorg

Utrecht – Beschikbare zorgverleners versneld en op basis van hun competenties koppelen aan zorgorganisaties die hun kennis en kunde goed kunnen gebruiken gedurende de crisis rond COVID-19. Dat is het uitgangspunt van de ZorgCompetentieBank, een platform dat VvAA, collectief van en voor 124.000 zorgverleners, als hulpmiddel wil inzetten om aanbod en vraag van zorg versneld en zo efficiënt mogelijk samen te brengen. Overkoepelend doel is om met vereende krachten en in samenwerking met zoveel mogelijk partijen de toenemende druk op de zorg te verlichten. De ZorgCompetentieBank is ontwikkeld in samenwerking met technologiebedrijf OOXOO.

ZorgCompetentieBank

Via het online platform van de ZorgCompetentieBank wordt aanbod van beschikbare zorgverleners en zorgorganisaties met een groeiende behoefte aan extra handen tijdens de crisis rond COVID-19, bij elkaar gebracht. Daarbij vormen niet de functies, maar de competenties van de zorgverleners het uitgangspunt: van het kunnen aanleggen van een infuus tot het uitlezen van een ECG en de verzorging van ouderen. Door de focus op competenties kan er veel meer maatwerk plaatsvinden in het koppelen van de vraag van zorgorganisaties aan het aanbod van zorgverleners.

Zorg die patiënten toekomt

Als collectief van en voor zorg verlenend Nederland, volgt VvAA de ontwikkelingen rond COVID-19 op de voet. Freek Roelofs, lid van de hoofddirectie van VvAA: “Het zijn uitzonderlijke tijden waarin veel van onze leden en zorgverleners in heel Nederland alles geven in het belang van onze samenleving. Het is mooi om te zien hoeveel zorgverleners, inclusief herintreders en studenten, extra zorgtaken op zich willen nemen en zorgorganisaties in nood willen ondersteunen. Het matchen van vraag en aanbod is niet nieuw, maar wel complex. Daar willen we als VvAA een bijdrage aan leveren met dit volledig geautomatiseerde platform waarin zowel efficiëntie als de kwaliteit van de match is geborgd. Graag maken wij op onze beurt een koppeling met bestaande initiatieven om vraag en aanbod samen te brengen. We zoeken de samenwerking daarin actief op. Zo dragen we er met elkaar aan bij dat patiënten, zolang als deze crisis duurt, zo snel mogelijk díe zorg krijgen, die hen toekomt.”  

Zorgverleners uit alle beroepsgroepen

VvAA en OOXOO roepen beschikbare zorgverleners uit alle beroepsgroepen in zowel de care als cure op om zich aan te melden bij de ZorgCompetentieBank: van medici, paramedici, verpleegkundigen, en verzorgenden tot assistenten en laboranten. Zorgverleners met én zonder BIG-registratie kunnen zich aanmelden, want ook wanneer iemands BIG-registratie is verlopen, kan hij of zij een bijdrage leveren. Zodra er een match is met een vraag vanuit een zorgorganisatie, ontvangen de betreffende zorgverlener en zorgorganisatie daarover een bericht.

Aanmelden

Zorgverleners die willen helpen en zorgorganisaties met behoefte aan extra handen, melden zich makkelijk en snel aan via de virtuele contactpersoon Vive op www.ZorgCompetentieBank.nl

Over VvAA

Als collectief van ruim 124.000 zorgverleners is VvAA de stem en steun van zorgverleners in Nederland. In 1924 gestart door drie artsen die vonden dat ze samen sterker stonden, is de organisatie inmiddels uitgegroeid tot een collectief van ruim 124.000 leden. Gezamenlijk laten we onze stem horen op zorgbrede onderwerpen als bezieling in de zorg, vrije artsenkeuze en vermindering van bureaucratie. Daarnaast ondersteunt VvAA individuele leden en hun zorgondernemingen in de vorm van kennisdeling, advies, ontwikkeling, verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Afgestemd op hun situatie en mede ontwikkeld door en voor zorgverleners. Kijk op www.vvaa.nl voor meer informatie.

Over OOXOO

OOXOO is een vooruitstrevend technologiebedrijf dat is opgericht door twee huisartsen. Met meer dan 15 jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling in de zorg en het oprichten van het grootste vacatureplatform voor huisartsen, besloten de twee om verder in te zetten op technologie in de zorgsector. Hieruit ontstond OOXOO. OOXOO is uitgegroeid tot een specialist op het gebied van conversatietechnologie en ontwikkelt slimme toepassingen op basis van kunstmatig intelligente chatbottechnologie voor organisaties in de zorg en daarbuiten. Kijk op www.ooxoo.eu voor meer informatie.

Over de ZorgCompetentieBank

In een tijd waarin de zorgsector als gevolg van COVID-19 onder grote druk staat, koppelt de ZorgCompetentieBank zorgverleners die willen helpen, aan zorgorganisaties in nood. Via haar online platform zorgt de ZorgCompetentieBank voor een snelle, inhoudelijk sterke match doordat niet de functie, maar de competenties van de zorgverlener het uitgangspunt vormen. Zorgverleners in alle beroepsgroepen, van studenten tot praktiserende, uitgetreden en gepensioneerde zorgverleners, met of zonder BIG-registratie, zijn van harte uitgenodigd om zich in te schrijven op www.ZorgCompetentieBank.nl. Ook krachten met ervaring in de ondersteuning, zoals administratie- of servicemedewerkers, zijn welkom. De ZorgCompetentieBank is ontwikkeld door OOXOO, een bedrijf van twee ondernemende zorgverleners die al jaren actief zijn op het gebied van online arbeidsbemiddeling in de zorg. Met hulp van VvAA is de ZorgCompetentieBank nu versneld en kosteloos beschikbaar gesteld. 

Bron: VvAA