Vektis: opnieuw groei voor kleine zorgverzekeraars

0
825

Er zijn in 2020 minder mensen van zorgverzekering gewisseld. Vorig jaar maakte 7% van de verzekerden een overstap. Dit jaar was dat 6,5%. Het marktaandeel van de grootste 4 zorgverzekeraars samen – Achmea, VGZ, CZ en Menzis – is evenals vorig jaar gedaald. Het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars groeit door van 14% naar 15,1%. Het aantal zorgverzekeraars daalt van 24 naar 21. Deze en andere inzichten, feiten en cijfers rondom het overstapseizoen staan in de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2020 die Vektis vandaag publiceerde.

Figuur: Markaandelen kleine verzekeraars 2020
Marktaandelen grote verzekeraars 2020

Ieder jaar is er veel belangstelling voor de verschuivingen in het landschap van verzekeringsconcerns en trends in het gedrag van ruim 17,3 miljoen verzekerden. In de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld verzamelt Vektis de cijfers en geeft in figuren overzichtelijk weer wat de veranderingen zijn in onder meer polissen, aanvullende pakketten en eigen risico.

Enkele inzichten op een rij:

  • Na jarenlange stijging, daalt dit jaar de gemiddelde nominale premie met 0,4%.
  • Gemiddelde premie collectief verzekerden ligt voor het eerst hoger dan premie individueel verzekerde.
  • Dalende trend collectieve verzekeringen zet door met bijna 2%.
  • De meeste verzekerden kiezen een naturapolis.
  • Stijgende lijn verzekerden die voor een eigen risico kiezen, zet door.
  • Het aantal verzekerden dat kiest voor het maximale eigen risico van 500 euro is weer toegenomen.
  • Het percentage aanvullend verzekerden daalt in 2020 opnieuw.

Oops ! You forgot to select a pdf file.

In deze Zorgthermometer maken we ook kennis met enkele verzekerden en hun overwegingen om wel of niet een overstap te maken.

Bron: Vektis