Mail van KNGF aan minister van Rijn – duidelijkheid over de positie van fysiotherapeuten

0
817

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom vraagt minister Van Rijn duidelijkheid

Na de persconferentie van vanavond en de verwijzing van minister De Jonge naar de richtlijnen voor fysiotherapeuten vraagt Guido van Woerkom vanavond in een mail aan minister Van Rijn om duidelijkheid.

In een persoonlijke brief aan minister van Rijn heeft Guido van Woerkom, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vanavond duidelijkheid gevraagd over de positie van fysiotherapeuten. Waar het KNGF vorige week samen PPN en SKF een protocol voor de geleidelijke opstart van paramedische behandelingen voorlegde en daar ook ambtelijk goedkeuring voor kreeg, moet de beroepsgroep nu wachten op duidelijkheid die van politieke zijde maar niet gegeven wordt, ondanks herhaalde verzoeken.

Fysiotherapeuten en andere zorgdisciplines in de eerste lijn zijn al sinds de inwerkingtreding van de coronamaatregelen beperkt in hun mogelijkheden om patiënten te behandelen. Daarbij houden fysiotherapeuten zich aan een eerder door het KNGF gepubliceerd protocol. Door de beperkingen wordt veel patiënten feitelijk noodzakelijke fysiotherapeutische behandeling onthouden. Dit heeft tot gevolg dat de vraagdruk bij fysiotherapiepraktijken enorm toeneemt, waarbij fysiotherapeuten constateren dat behandeling niet langer kan worden uitgesteld. Om die reden heeft het KNGF een nieuw protocol voor de triage en beschermende maatregelen bij de behandeling van patiënten opgesteld, dat het mogelijk maakt om stapsgewijs weer meer patiënten fysiotherapeutische zorg veilig en zorgvuldig te kunnen verlenen. Dit geldt ook voor zorg voor een toenemende aantal ex-corona patiënten die fysiotherapeutische behandelingen nodig hebben voor hun herstel.

Zonder instemming van het kabinet wordt deze groeiende groep patiënten nu de dringend noodzakelijke fysiotherapeutische zorg onthouden, met alle risico’s van dien. In zijn brief vraagt Van Woerkom een formeel antwoord op de vraag aan het RIVM en VWS of het nieuwe KNGF protocol voldoet aan de eisen (van het RIVM) ten aanzien van (para)medische beroepsgroepen.

Hij meldt daarbij dat ook de beroepsorganisaties vanonder andere huisartsen (LHV)), revalidatieartsen (VRA) en orthopeden (NOV)de noodzaak van het weer opstarten van fysiotherapeutische zorg onderstrepen.Van Woerkom gaat er overigens van uit, zo schrijft hij aan Van Rijn, dat het RIVM de fysiotherapeuten toevoegt ia aan de lijst van zorgverleners die gebruik kunnen maken van PBM’s die via ROAZ+ en LCH beschikbaar zijn. Achtergrond hierbij is de al weken slepende verwarring rond de vraag of fysiotherapeuten behoren tot de groep gewone contactberoepen, of tot de medische sector. Hoewel er in het zorgveldbrede consensus over bestaat dat fysiotherapeuten (para)medici zijn, geeft ook hier het kabinet geen duidelijkheid


Bijlage bij de mail is deze nadere toelichting.

Bron: KNGF