Mijnkwaliteitvanleven.nl: Kwaliteit van leven opnieuw krappe voldoende

Ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking en hun mantelzorgers waren in 2019 redelijk tevreden over hun leven. Hun gezondheid en de zorg laat echter ruimte voor verbetering. Zorgverleners en gemeenten moeten meer aandacht hebben voor mantelzorgers en hun draaglast. En voor belemmeringen op diverse levensgebieden, zoals: huis op orde houden, rondkomen, sociale contacten en persoonlijke verzorging. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

De deelnemers aan het onderzoek geven hun leven gemiddeld een 6,6. Dit cijfer komt hiermee nagenoeg overeen met dat van 2018. Toen gaf men een 6,5.

Er zijn drie subgroepen onderscheiden. Ouderen (65-plussers) zijn het meest tevreden. Zij geven hun kwaliteit van leven een 6,9. Mensen met een chronische aandoening of beperking waarderen hun kwaliteit van leven met een 6,3 het laagst. Mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 6,5.

Voor individueel en maatschappelijk belang


Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de ervaringen van 17.870 deelnemers die in 2019 de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl hebben ingevuld. Met deze vragenlijst brengen deelnemers in beeld wat zij belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven. Dit helpt hen bij het zoeken naar passende oplossingen om die levenskwaliteit te bewaken of vergroten.

De uitkomsten – gebundeld in een jaarlijks opgesteld beleidsrapport – geven beleidsmakers echter ook stuurinformatie zoals voor VWS-programma Langer Thuis. Hiermee brengen zij de effecten in kaart van hun acties om mensen zelfstandig en zelfredzaam thuis te kunnen laten wonen.

Focusgroepen en -onderwerpen


In het onderzoek is er bijzondere aandacht voor mensen van 65 jaar en ouder, mensen die mantelzorger zijn en mensen met een chronische aandoening of beperking. Deze groepen mensen gingen dieper in op vier onderwerpen die bepalend zijn voor kwaliteit van leven: dagelijks leven, gezondheid, omgeving en de zorg.

De omgeving wordt gemiddeld het hoogst gewaardeerd (7,4) en de zorg het laagst (5,8). Deze cijfers zijn beide licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen werden deze beoordeeld met respectievelijk een (7,3) en (5,6). Binnen het onderwerp ‘zorg’ hebben mensen de hoogste waardering voor het contact met de zorgverzekeraar (6,7) en de laagste voor het vertrouwen dat de zorg voor iedereen betaalbaar en goed blijft (5,1).

Alarmerend


De waardering voor de zorg verbetert weliswaar licht ten opzichte van 2018. Maar de huidige hulpmiddelen, zorg én ondersteuning komen nog altijd niet goed overeen met de behoeften van de respondenten. Mensen met een chronische aandoening en mantelzorgers geven de zorg zelfs een onvoldoende. Alarmerend, gegeven het feit dat mensen met een chronische aandoening juist de mensen zijn die veel gebruik maken van de zorg.

Een ander knelpunt blijft het contact met gemeenten. Bijna een derde van de respondenten met een aandoening of beperking waardeert het contact met de gemeente met een 4 of lager.

Help ouderen nadenken over toekomstbestendig wonen


Ruim zesduizend deelnemers van 65 jaar of ouder hebben naast een basisvragenlijst ook de verdiepende themavragenlijst ‘Mijn woning nu en in de toekomst’ ingevuld. Een deel van de ouderen geeft aan dat ze geen idee hebben of de woning over vijf jaar geschikt is, omdat ze niet weten hoe het dan met hun gezondheid is. Daarvoor moet meer aandacht zijn in de gesprekken die gemeenten voeren met ouderen, maar zeker ook in de gesprekken van professionals in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en paramedici.

Achtergrondinformatie Mijnkwaliteitvanleven.nl


Mijnkwaliteitvanleven.nl is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar te maken waar goede zorg om draait. Het is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met MantelzorgNL, Per Saldo, Zorgbelang, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in). Alle uitkomsten zijn te lezen in de beleidsrapportage van mei 2020.

Bron: KBO-PCOB

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen