Eerste resultaten Infectieradar.nl

0
973

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt op verschillende manieren de verspreiding van infectieziekten in de gaten. Dat geldt ook voor het nieuwe coronavirus.

Bijna 60.000 mensen in Nederland doen mee aan Infectieradar. Een van de onderzoeken waarmee het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de gaten houdt. Deelnemers aan Infectieradar vullen elke week een vragenlijst is waarin ze aangeven of zij wel of geen klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met het nieuwe coronavirus. Iedereen in Nederland kan mee doen, met of zonder klachten. Vandaag zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Deelnemers geven één keer per week door of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden. Ook als mensen geen klachten hebben, geven ze dit door. Bijna 50.000 mensen in Nederland doen mee aan Infectieradar. Zo kunnen we signalen van toename of afname van infecties, waaronder besmettingen met COVID-19 eerder oppikken. Infectieradar is sinds 17 maart actief met 22.000 deelnemers. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  streeft naar in ieder geval 100.000 deelnemers. Op dit moment kunnen er maximaal 150.000 mensen mee doen. Als er meer mensen mee willen doen, dan wordt dit uitgebreid.

Resultaten

Meedoen?

Waarom Infectieradar?

We weten dat veel mensen met een besmetting met het nieuwe coronavirus milde of weinig klachten hebben en niet naar de huisarts gaan. Ook wordt niet iedereen getest. Zo is het lastig te volgen hoe het nieuwe coronavirus zich ontwikkelt in Nederland. Met hulp van mensen uit het hele land kan dat beter en kunnen we samen de vinger aan de pols houden. Juist nu er maatregelen versoepeld zijn is het belangrijk om ook naar klachten te kijken die niet bij de huisarts worden gemeld.

Hoe werkt de Infectieradar?

Mensen die zich als deelnemer aan Infectieradar hebben aangemeld geven één keer per week door aan Infectieradar of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden. Hiermee kan het RIVM volgen hoe gezondheidsklachten verspreid zijn in Nederland en hoe zich dat ontwikkelt in de tijd. Die gegevens kan het RIVM gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van het nieuwe coronavirus. In de toekomst kan het RIVM dat ook voor andere virussen en infectieziekten gebruiken.

Deelnemers ontvangen eerst een registratie met vragen over hun achtergrond. Over hun werk, leeftijd, en bestaande ziekten en aandoeningen. Daarna krijgen zij elke week een e-mail met de vraag of en zo ja, welke klachten zij in de afgelopen week hadden. Het gaat dan om klachten als een loopneus, hoesten, niezen en koorts. Ook als iemand geen klachten heeft is dit belangrijk om in te vullen. Als de deelnemer geen klachten heeft duurt het invullen ongeveer 30 seconden.  Bij klachten kost invullen van de vragenlijst ongeveer 3 tot 5 minuten tijd.

Bron: RIVM