Het Martini Ziekenhuis anticipeert op verdere groei in komende jaren #teammartini

0
464

Vandaag publiceert het Martini Ziekenhuis het jaarverslag 2019. Het Martini Ziekenhuis kijkt terug op een druk en enerverend jaar. Het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis kwam groeide opnieuw. Dit vroeg inzet, flexibiliteit en doorzettingsvermogen van de medewerkers van het Martini Ziekenhuis, maar ook geduld van onze patiënten doordat voor een aantal behandelingen de wachtlijsten opliepen. De druk op de financiën nam toe, en het ziekenhuis voelde in toenemende mate de krapte op de arbeidsmarkt.


Het zorglandschap is en blijft volop in ontwikkeling. Zeker ook nu er door de coronacrisis extra druk op de zorg en de financiën ontstaat. Het Martini Ziekenhuis blijft inspelen op deze ontwikkelingen met als doel ook de komende jaren de beste zorg te leveren aan onze patiënten.


Groei patiënten blijft


In 2019 groeide het aantal patiënten dat naar het Martini Ziekenhuis kwam met een nieuwe zorgvraag met 5,4%. De toestroom van patiënten legde in dit jaar opnieuw een grote druk op onze fysieke capaciteiten, zoals de bedden, apparatuur en op onze medewerkers. Ook in de drie jaren voorafgaand aan 2019 groeide het aantal patiënten al met 11%. Bestuursvoorzitter Hans Feenstra: ‘De blijvende groei was voor de Raad van Bestuur aanleiding om een onderzoek te doen naar de zorgvraagontwikkeling tot 2025, tot 2030 en tot 2040. De uitkomsten laten zien dat het Martini Ziekenhuis met een substantiële groei te maken krijgt. Dit komt doordat  de vraag naar zorg stijgt door de vergrijzing, maar ook door verschuivingen van zorg in de regio. De uitkomsten van het onderzoek naar de zorgvraagontwikkeling helpen ons om het ziekenhuis de komende jaren voor te bereiden om de beste zorg te kunnen leveren aan nog meer patiënten. Hierbij bekijken we nadrukkelijk ook hoe we er samen met onze ketenpartners voor kunnen zorgen dat we de ‘juiste zorg op de juiste plaats’ leveren.’

Uitbreiding MRI en CT-scanner


In het najaar van 2019 nam het Martini Ziekenhuis een derde MRI en CT scanner in gebruik. Dit betekende een flinke vergroting van de capaciteit en dus een kortere wachttijd voor onze patiënten. Het Martini Ziekenhuis blijft werken met avondopenstellingen op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, zodat er per dag meer patiënten gezien kunnen worden.#teammartini


‘Dat is werken bij #teammartini.’ Met deze slogan ging in november 2019 de nieuwe arbeidsmarktcampagne van het Martini Ziekenhuis van start met de vernieuwde website www.werkenbijmartiniziekenhuis.nl. Met deze campagne wil het Martini Ziekenhuis zich blijven onderscheiden als aantrekkelijke werkgever. Zo verwacht het ziekenhuis ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te kunnen werven.

Zondagsdiensten op 3 oktober en 20 november 2019


De onderhandelingen van de vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe Cao Ziekenhuizen liepen in de zomer 2019 vast. Daarom voerden de vakbonden in het najaar 2019 actie, in samenwerking met actiecomités in ziekenhuizen. In het Martini Ziekenhuis werd eerst op donderdag 3 oktober 2019 en daarna nog een keer op woensdag 20 november 2019 actie gevoerd. Die dagen draaiden een groot aantal afdelingen een zondagsdienst. Vanwege deze acties moesten veel afspraken en operaties worden verzet. Eind 2019 is een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe CAO met een looptijd tot 2021.

Financiën


In 2019 was de omzet van het Martini Ziekenhuis bijna € 362 miljoen met een financieel resultaat van € 0,9 miljoen negatief. Dit komt onder andere dat in dit jaar € 1,7 miljoen extra besteed is aan strategisch opleiden van personeel ter versterking van ons arbeidsmarktbeleid. Hiervoor was een bestemmingsreserve gevormd.
In 2020 komt de financiële situatie van het Martini Ziekenhuis verder onder druk, vandaar dat het ziekenhuis startte met kostenbesparingsprogramma’s. Dit wordt bemoeilijkt door de huidige coronacrisis. Als gevolg van deze crisis deed het ziekenhuis begin 2020 extra investeringen voor het beschikbaar maken van ziekenhuiscapaciteit en aanschaf van apparatuur en beschermingsmiddelen. Tegelijk liepen de opbrengsten terug vanwege de afschaling van de reguliere patiëntenzorg. Op dit moment is nog geen reële inschatting te maken van de effecten van de coronacrisis op de opbrengsten van het Martini Ziekenhuis in 2020. Wel hebben de zorgverzekeraars toegezegd de gevolgen van de coronacrisis op de financiële situatie voor 2020 te neutraliseren.

Het jaaroverzicht 2019 is hier in te zien (bestuursverslag en jaarrekening)