Aantal bij de GGD gemelde patiënten naar meldingsdatum

0
703

Deze grafiek toont het aantal bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gemelde COVID-19 patiënten per dag. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 4 mei tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.
Nieuwe meldingen sinds gisteren zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat positieve uitslagen een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Bij de GGD gemelde patiënten vanaf 4 mei 2020. Bron: RIVM

Aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten naar datum van ziekenhuisopname

Deze grafiek toont het aantal bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gemelde patiënten dat vanwege COVID-19  in het ziekenhuis is opgenomen per dag. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 4 mei tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.
Nieuwe meldingen sinds gisteren zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat ziekenhuisopnames een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.
Van 5% van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten is de datum van ziekenhuisopname (nog) niet gemeld. Deze kunnen daardoor niet worden weergegeven in deze grafiek.

In ziekenhuis opgenomen patiënten vanaf 4 mei 2020. Bron: RIVM

Aantal overledenen naar datum van overlijden

Deze grafiek toont het aantal bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gemelde overleden COVID-19 patiënten per dag, naar datum van overlijden. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 4 mei tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.
Nieuwe meldingen sinds gisteren zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat overlijdens een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden. 
Van enkele patiënten is de datum van overlijden (nog) niet bekend. Deze kunnen daardoor niet worden weergegeven in deze grafiek.

Sla de grafiek over en ga naar de datatabelGebruik regions om naar de grafiek te springen en tussen reeksen te navigeren en tab/pijltjes toetsen om tussen onderdelen/reeksen te navigeren.

Overledenen per dag vanaf 4 mei 2020. Bron: RIVM

Aantal overledenen naar leeftijd en geslacht

Onderstaande grafiek laat het aantal overleden patiënten zien per leeftijdsgroep. In het blauw is het aantal overleden mannen te zien en in het violet het aantal overleden vrouwen.

Grafiek 4: Aantal overledenen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Leeftijd en geslacht overledenen. Bron: RIVM

Informatie over het aantal uitgevoerde testen (de virologische dagstaten) wordt alleen op werkdagen in het rapport opgenomen.