Samen tegen ouderenmishandeling

0
620

Vandaag is de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Ieder jaar worden in Nederland naar schatting 170.000 senioren slachtoffer van een vorm van ouderenmishandeling. Een schrikbarend aantal. Omdat ouderenmishandeling vaak niet zichtbaar is, is extra aandacht voor het onderwerp erg belangrijk.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Bewustwording op dit onderwerp is van groot belang. Het is een onderwerp waar niet makkelijk over gepraat wordt en schaamt speelt een rol omdat het binnen de huiselijke kring speelt. Signalen van financieel misbruik en ouderenmishandeling goed herkennen is essentieel. En het gesprek erover durven aangaan, is een belangrijke eerste stap.’

Samen met het ministerie van VWS, banken, andere ouderenorganisaties en Veilig Thuis maken we ons hard om ouderenmishandeling tegen te gaan. Dat doen we door het onderwerp onder de aandacht te brengen, voorlichting te geven, maar ook zetten we vrijwilligers in die weten hoe het gesprek over ouderenmishandeling aan te gaan. Ook is er door het ministerie een informatiebox ‘Financieel Veilig Ouder Worden’ ontwikkeld die erg bruikbaar is en handvatten geeft om ook zelf zaken te regelen om bijvoorbeeld financieel misbruik te voorkomen.

Corona


Dit jaar is deze dag tegen ouderenmishandeling extra relevant. Omdat veel ouderen nu geisoleerder leven en afhankelijker zijn van hulp door de corona-omstandigheden, is de kans op financieel misbruik groter. Het is belangrijk dat iedereen alert is op signalen.

Meer informatie ouderenmishandeling


Vaak is ouderenmishandeling het gevolg van overbelasting door de mantelzorger. Maar ook opzettelijke mishandeling komt voor.Er zijn verschillende vormen van ouderenmishandeling. Er kan sprake zijn van lichamelijk geweld of psychische mishandeling. Maar ook verwaarlozing en financieel misbruik komt voor. Bij financieel misbruik gaat het bijvoorbeeld om diefstal, verkoop van spullen zonder toestemming of dat onder dwang een testament gewijzigd wordt.

Bron:KBO-PCOB