Topklinische erkenning voor Polikliniek Jeugd en Alcohol in Delft

Reinier de Graaf is een topklinisch ziekenhuis en dat betekent dat het ziekenhuis, naast het bieden van basiszorg, extra aandacht heeft voor hooggespecialiseerde en complexe zorg, wetenschap en opleiding. Deze week ontving het ziekenhuis de topklinische erkenning van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor de polikliniek Jeugd en alcohol.

Nazorg

Op de polikliniek Jeugd en Alcohol, onder leiding van kinderarts Nico van der Lely, krijgen jongeren die met een alcoholvergiftiging opgenomen zijn geweest en hun ouders nazorg. Het doel is om herhaling te voorkomen en eventuele onderliggende problemen zoals stress en depressie snel te onderkennen. De polikliniek werkt volgens een multidisciplinaire aanpak, naast de spoedeisende zorg worden psychologen, neurologen en pedagogisch specialisten betrokken bij de nazorg en preventie.

‘Toen ik aan het begin van deze eeuw zag dat er steeds meer jongeren werden opgenomen met een alcoholvergiftiging vond ik dat heel zorgelijk. En toen er op een avond een meisje van 13 jaar werd binnen gebracht, dat er zeer ernstig aan toe was, wist ik het zeker. Dit moeten we kunnen voorkomen. Toen heb ik in 2006 samen met de afdeling Kinderpsychologie de polikliniek voor Jeugd en Alcohol opgericht. Inmiddels is de polikliniek verder uitgebouwd als preventie- en landelijk expertise centrum. Naast specialistische (na)zorg aan jongeren en hun ouders dragen we met alle kennis ook bij aan brede landelijke voorlichting en aan alcoholbeleid. Ik ben heel trots dat we de topklinische erkenning hebben gekregen. Het is de bekroning op een prachtige teamprestatie’, aldus Nico van der Lely.

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen


De erkenning is verleend door de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Deze ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Een breed samengestelde beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de STZ-ziekenhuizen, de Nederlandse Patiëntenfederatie (NPF) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), kent de polikliniek Jeugd en Alcohol deze erkenning toe.

Dankzij deze topklinische erkenning wordt de polikliniek Jeugd en Alcohol opgenomen in het STZ-topklinisch zorgregister. Daarin staan alle centra, poliklinieken en andere onderdelen van ziekenhuizen in Nederland die een topklinische erkenning hebben. Dit zorgregister is online te raadplegen door patiënten, zodat zij duidelijker weten waar ze terecht kunnen voor hooggespecialiseerde en complexe zorg.

Eerder kregen het Fertiliteitscentrum in Voorburg, het Centrum voor Allergie en Kind en de zorg voor patiënten met chronische leukemie van het Delftse ziekenhuis al een topklinische erkenning van de STZ.

Foto: Kinderarts Nico van der Lely

Bron: Reinier de Graaf Ziekenhuis