Versterking samenwerking mbo-onderwijs, regionale bedrijfsleven en publieke partners gehonoreerd

Subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds voor levensecht leren toegekend aan MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en Wellantcollege.

ROC Midden Nederland heeft begin dit jaar samen met een groot aantal partners een subsidieaanvraag voor het programma ‘Entree, leert op de werkplek’ ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Recentelijk is bekend geworden dat de aanvraag is gehonoreerd en alle partners mogen rekenen op financiële ondersteuning. Hiermee kan een hybride opleidingstraject met arbeidsgerichte aanpak gerealiseerd worden voor Entree-studenten van de domeinen Bouw, Mobiliteit, Verkoop, Logistiek, Groen, Horeca, Zorg, Proces- en Installatietechniek.

Met professionele begeleiding vanuit de mbo-onderwijsinstellingen en samen met de partnerorganisaties wordt de positie van Entree-studenten op de arbeidsmarkt versterkt. Daarbij is doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2 mogelijk. Het programma is een samenwerking tussen Gemeente Utrecht, UW Werkmaatschappij, Heuvelman Sound & Vision, Stichting Reinaerde, HEMA, Stichting de Wending, Stichting Zorgwacht, TZorg, Stichting Zorgspectrum, Alfa & Zorg, Royal Topzorg, Singel Personeelsdiensten, Wijkcoöperatie Kanaleneiland, Wellantcollege, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland.

“We gaan werken zoals het in het bedrijfsleven gaat. Daar ga ik echt een hoop leren”, zei een van de studenten. “Ik ben zo blij voor onze studenten. Dit geeft echt een enorme impuls aan het onderwijs voor Entree-studenten. Zeker in een tijd waarin het bedrijfsleven behoefte heeft aan goed opgeleide werknemers. De toekomst ziet er rooskleurig uit” aldus afdelingsmanager Entree Margret te Stroete.


Bij Entree, doet iedereen mee!

De samenwerking kent twee hoofddoelstellingen. Het realiseren van een sluitende aanpak voor Entree studenten op de arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht. Alle studenten krijgen een passend traject aangeboden, gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt of doorstroom van het Entree onderwijs naar een mbo-niveau 2 opleiding.

Minimaal 85% van de studenten verwerft een Entree diploma, maar heeft ook betaald werk voor minimaal 12 uur per week gedurende minimaal een half jaar na afronding van de opleiding of is daadwerkelijk geplaatst binnen een opleiding op een hoger niveau. Korte heldere instructies, een praktijkgerichte aanpak, leren in de echte praktijk, nieuwe vormen van begeleiding in samenwerking met het betrokken bedrijfsleven en de zorginstellingen zijn de sleutelbegrippen.

Streven naar het verwerven en behouden van een baan


Het streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie is de ambitie in alle gemeenten binnen de regio Midden-Utrecht. Die ambitie is haalbaar omdat de regio ook op Entree-niveau veel werkgelegenheid biedt in alle segmenten van de arbeidsmarkt. Desondanks is het voor veel studenten met een Entree opleiding lastig om duurzaam betaald werk te vinden. Dit geldt ook voor nieuwkomers en inburgeraars met een specifieke taalachterstand. Het mbo-onderwijs staat voor de uitdaging om alle studenten een basis te bieden waardoor zij in staat zijn een baan te verwerven en vooral te behouden. Dat vraagt om maatwerk en zoeken naar mogelijkheden om praktijk en opleiding te verbinden. Met het programma ‘Entree, leert op de werkplek’ kan deze ambitie worden gerealiseerd. Johan Spronk, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland zegt hierover: “Ik ben heel trots en blij dat we geld hebben gekregen om dit mooie programma samen met MBO Utrecht, Wellant College, bedrijven en partners uit de regio aan onze studenten te kunnen aanbieden om zo de professionals van de toekomst op te leiden.”

Subsidie Regionaal Investeringsfonds – betere aansluiting beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de publieke sector.

Fotobijschrift: Entreestudenten in lessituatie

Bron: ROC Midden Nederland