Thuismonitoring belangrijke pijler ‘nieuwe normaal’ in zorgsector

0
749

Coronacrisis draagt bij aan brede acceptatie van op afstand begeleiden patiënten

In de ‘nieuwe normaal’ samenleving wordt thuismonitoring een belangrijk onderdeel van het zorgsysteem. Door thuismonitoring zijn er minder contactmomenten tussen patiënt en medisch professionals nodig. Dit verhoogt niet alleen het gemak voor de patiënt, maar vermindert ook de druk op het zorgstelsel en zorgpersoneel. Hiermee leidt de oplossing tot lagere zorgkosten.

Door digitale oplossingen kunnen we op een snelle en toegankelijke manier bijdragen aan de toch al toenemende zorgvraag voor het op afstand begeleiden van patiënten. Thuismonitoring draagt op een laagdrempelige manier bij aan de vermindering van het aantal ziekenhuisbezoeken. Dat was afgelopen periode noodzakelijk vanwege de coronacrisis, maar óók in de toekomst met een vergrijzende patiëntpopulatie en een toenemend aantal chronisch zieken.”

ThuismonitoringHet thuismonitoring is praktische voor chronisch zieke patiënten en kan daarnaast worden ingezet voor monitoring tijdens een revalidatietraject, bijvoorbeeld na een hartoperatie. Via het thuismonitoringplatformen kunnen patiënten thuis permanent medisch worden gevolgd door huisartsen en zorginstellingen. De patiënt registreert met verschillende meetinstrumenten, zoals een weegschaal of bloeddrukmeter, de relevante data. De applicatie – beschikbaar op smartphone, tablet of computer- stuurt de informatie vervolgens automatisch door naar het dashboard van de arts. Zo zijn alle medische patiëntgegevens inzichtelijk voor de behandelaar en kan deze de patiënt op afstand volgen en helpen via online gesprekken. Diverse oplossingen maken de snel toenemende stroom van medische data toegankelijk, inzichtelijk en deelbaar.