PrivaZorg wordt onderdeel van het netwerk van Fundis

Op 16 juli kondigden PrivaZorg en Fundis het voornemen aan om te gaan samenwerken. Beide organisaties, aanbieders van (thuis)zorg aan kwetsbare ouderen en chronische zieken, zijn al enige tijd in gesprek en gaan hun voornemen tot samenwerking nu voorleggen aan de toezichthouders (NZa en ACM). Als het voorgenomen besluit wordt goedgekeurd, zal dit najaar een bestuurlijke fusie plaats vinden, gevolgd door een juridische fusie in 2021. Daarmee wordt PrivaZorg een zelfstandig onderdeel van het netwerk van Fundis.

Hoge tevredenheidscijfers

PrivaZorg is door sterk teruglopende bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren gedwongen om stappen te zetten om de toekomst van het bedrijf te waarborgen. Deze teruglopende resultaten hebben onder meer te maken met een halvering van de omzet in drie jaar, en structureel veel te hoge overheadkosten. Ondanks deze financiële problemen is de zorg aan cliënten altijd op een hoog niveau gebleven, dankzij de grote inzet van de zorgverleners. Dit uit zich in hoge tevredenheidscijfers van cliënten, en dit geeft een stevig fundament voor de toekomst van PrivaZorg.

Als gevolg van de veel te hoge overheadkosten van PrivaZorg zullen naar verwachting enkele tientallen arbeidsplaatsen in de ondersteunende diensten bij PrivaZorg verdwijnen, met name op het centraal kantoor in Amersfoort. De directies van beide bedrijven zijn met de vakbonden in gesprek over een sociaal plan, dat voorziet in de begeleiding van-werk-naar-werk van de medewerkers die hun baan verliezen.

Cliënten van PrivaZorg behouden hun zorg en zorgverlener. Op termijn zullen de zelfstandig zorgverleners de voordelen van samenwerking met Fundis ervaren door minder administratieve lasten.

Bijzonder karakter

PrivaZorg is een zorgorganisatie met een bijzonder karakter. Ze werkt voor het overgrote deel met (1300) zelfstandige zorgverleners, zoals (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en thuishulpen. Vanuit lokale steunpunten in het midden en het zuiden van het land verzorgen zij ongeveer 2800 cliënten.

Dit bijzondere karakter zorgt ervoor dat PrivaZorg goed past bij Fundis, een netwerk van 22 organisaties met 4500 medewerkers die zorg leveren aan 12.000 kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Fundis is op zoek naar oplossingen voor de vergrijzing van Nederland. Een van de mogelijkheden is om nieuwe andere vormen van arbeid te stimuleren; zodoende kunnen oud-collega’s wellicht weer aan de slag maar dan met een status van zelfstandige.

Fundis wil zich daarom, naast haar bestaande activiteiten, ook richten op het werken met zelfstandige zorgverleners, omdat die in haar visie een belangrijke schakel zijn voor de oplossing voor het tekort aan verpleegkundigen en verzorgers. Zij wil zelfstandige zorgverleners in staat stellen om met meer eigen regie in de zorg te blijven werken, passend bij de individuele keuze van de zorgverlener. Fundis ontwikkelt oplossingen om administratieve lasten voor zorgverleners te verlichten. Hierin vinden beide organisaties elkaar, en met de toevoeging van PrivaZorg aan haar netwerk heeft Fundis een stevige positie gekregen in het aanbod van thuiszorg door zelfstandige zorgverleners.

Bron: De Crisisexperts

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen