Wil je meer weten over de CoVIg-19 Alliatie, internationale samenwerking om te komen tot een COVID-19 geneesmiddel op basis van bloedplasma?

0
1145

De media besteden volop aandacht aan het onderzoek naar de toepassing van antistoffen tegen COVID-19 uit bloedplasma. Minder bekend is dat een internationale samenwerking tussen plasmabedrijven (via de zogeheten CoVIg-19 Alliantie) dit mogelijk maakt.

De CoVIg-19 Alliantie: een ongekende samenwerking

De CoVIg-19 Plasma Alliantie is een ongekend samenwerkingsverband van wereldwijde plasmabedrijven, opgericht om de enorme uitdaging van COVID-19 aan te gaan. In plaats van individuele bedrijfsprojecten voorop te stellen, worden bedrijfsbelangen opzijgezet om via de Alliantie samen te werken. Samen zijn we sterker, zijn we sneller en kunnen we mogelijk meer levens redden.

Samen ontwikkelen ze een zogenaamd hyperimmuun globuline (H-Ig), een merkloze therapie die gebaseerd is op humaan bloedplasma. Deze therapie bevat grote, consistente hoeveelheden antilichamen tegen het nieuwe coronavirus. Hoewel het slechts een van de vele noodzakelijke reacties op de pandemie is, kan ons H-Ig een van de eerste mogelijke behandelingsopties zijn voor mensen die risico lopen op ernstige complicaties als gevolg van COVID-19.

Versnellen

De bedoeling is om de ontwikkeling van dit potentiële geneesmiddel te versnellen, onze kansen op succes te vergroten en de levering en beschikbaarheid van het potentiële geneesmiddel te vergroten als het wordt goedgekeurd. Door kennis samen te brengen, informatie te delen en gebruik te maken van collectieve expertise van de deelnemende plasmabedrijven en bestaande infrastructuur, zijn ze ervan overtuigd dat ze veel meer kunnen, en veel sneller.

Plasmabedrijven

De Alliantie omvat 10 wereldwijde en regionale plasmabedrijven die brede ervaring hebben met het ontdekken, ontwikkelen en produceren van plasma-therapieën. Naast de aankondigingen bij de oprichting – Biotest, BPL, CSL Behring, LFB, Octapharma en Takeda – verwelkomde de Alliantie recent nog vier nieuwe industrieleden, te weten ADMA Biologics, BioPharma Plasma, GC Pharma en Sanquin. Samen zullen deze organisaties specialistische adviesexpertise, technische begeleiding en / of ondersteuning in natura bijdragen aan verdere Alliantie-doelen.

De Alliantie omvat ook wereldwijde organisaties van buiten de plasma-industrie die essentiële ondersteuning bieden om meer mensen aan te moedigen plasma te doneren.

CoVIg-19: een potentieel medicijn

  • CoVIg-19 is een afkorting van het nieuwe merkloze CoronaVirus-immunoglobuline (Ig) dat de Alliantie ontwikkelt als een potentieel geneesmiddel voor mensen die risico lopen op ernstige complicaties als gevolg van COVID-19.
  • Het potentiële medicijn is een uit plasma verkregen therapie die bekend staat als een hyperimmuun globuline (H-Ig) dat hoge, constante niveaus van antilichamen tegen het nieuwe coronavirus bevat. H-Ig wordt gemaakt door plasma, dat is gedoneerd door mensen die zijn hersteld van COVID-19, te bundelen, te verwerken en te concentreren.
  • Dit gedoneerde plasma, bekend als convalescent plasma, bevat antilichamen die het immuunsysteem kunnen helpen het nieuwe coronavirus te bestrijden. Ons proces zuivert het plasma om eventuele virussen te verwijderen of te inactiveren en standaardiseert het zodat het een consistent niveau van virusspecifieke antilichamen heeft. H-Ig is het resultaat van dit proces.
  • Hyperimmuuntherapie is al effectief gebleken bij de behandeling van ernstige virale luchtweginfecties. We denken dat het potentieel heeft om mensen te behandelen die risico lopen op ernstige complicaties als gevolg van COVID-19.

Plasmadonatie: een dringende prioriteit

De eerste en belangrijkste stap bij de ontwikkeling van dit potentiële H-Ig-geneesmiddel is het verzamelen van voldoende convalescent plasma. Omdat convalescent plasma niet kan worden gemaakt in een laboratorium of met kunstmatige methoden, hebben ze dringend plasmadonaties nodig van mensen die zijn hersteld van COVID-19. Als plasma eenmaal is gedoneerd, kan het een van de volgende twee wegen volgen:

  1. direct worden toegediend aan patiënten of
  2. worden gebruikt voor het maken van een plasmagebaseerde therapie.

Beide benaderingen zijn belangrijk, evenals andere aanvullende inspanningen om het nieuwe coronavirus te bestrijden, zoals vaccins. De Alliantie werkt aan een plasmagebaseerde therapie die bekend staat als een hyperimmuun globuline (H-Ig).Plasma doneren is een veilig en bewezen proces. Plasmaferese (uitgesproken als “plas-ma-fe-re-ze”), het proces van het doneren van plasma, wordt al decennialang gebruikt. De benodigdheden voor het verzamelen van het plasma zijn steriel en worden slechts één keer gebruikt om ervoor te zorgen dat alles wat in contact komt met bloed veilig is. Momenteel verzamelen de meeste Alliantie-inzamelpunten convalescent plasma, zowel in de VS als in Europa. Dit brengt snelheid en schaal – twee cruciale factoren in de race om een potentieel geneesmiddel te ontwikkelen dat betrouwbaar en schaalbaar is. Hoe eerder herstelde COVID-19-patiënten convalescent plasma doneren, des te eerder de Alliantie een mogelijke therapie kan gaan produceren en klinische onderzoeken kan starten.

Het potentieel: een van de vroegste schaalbare behandelingsopties

Ze starten deze zomer klinische proeven om de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van CoVIg-19 te onderzoeken als een potentieel geneesmiddel voor mensen die risico lopen op ernstige complicaties als gevolg van COVID-19.

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zullen regelgevende instanties zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de European Medicines Agency (EMA) bepalen of CoVIg-19 kan worden goedgekeurd om patiënten te behandelen die risico lopen op ernstige complicaties als gevolg van COVID-19. De Alliantie bespreekt ook potentieel gebruik over de hele wereld met andere nationale gezondheidsautoriteiten.

Indien goedgekeurd en eenmaal vervaardigd en gedistribueerd, zal het potentiële geneesmiddel beschikbaar zijn voor gebruik. De timing hangt van veel factoren af.

Billijke distributie en brede toegang tot CoVIg-19 zijn een prioriteit voor de Alliantie.

De Alliantie verwelkomt alle initiatieven om de pandemie aan te pakken, inclusief andere plasmagebaseerde benaderingen en aanvullende inspanningen om het nieuwe coronavirus te bestrijden, zoals vaccins.