Pas op met zwemmen in natuurwater vanwege blauwalg

Veel natuurzwemplaatsen kampen momenteel met blauwalg. Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Blauwalg is giftig voor mensen. Vooral stilstaand, voedselrijk water trekt blauwalg aan. Als er blauwalg wordt geconstateerd wordt er een negatief zwemadvies gegeven. Rijkswaterstaat en de waterschappen adviseren om alleen te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit goed genoeg is. Door de langdurige droogte en warmte verslechtert de waterkwaliteit op sommige plekken; vooral in stilstaande kleine wateren.

Het advies is om alleen een verfrissende duik te nemen bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Dit advies geldt zowel voor mens als eventueel toegelaten dieren. Blauwalg,iets minder bekend als cyanobacteriën, zijn bacteriën die eruit zien als algen. Je ziet groene of blauwe slierten of slijmerige proppen op het water drijven.

Symptomen besmetting blauwalg

Een vergiftiging door blauwalg komt alleen via de mond tot stand, het gif dringt niet door in de huid. Blauwalgen kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze water binnen krijgen maar er kunnen ook huidklachten ontstaan. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen.

Symptomen

Binnen twaalf uur na het zwemmen in water met blauwalg kun je last krijgen van huidirritatie, oogirritaties, hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree, koorts, maagkramp, pijnlijke of rode keel, oorpijn, loopneus, gezwollen lippen. Deze verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen dan weer. Als je klachten hebt, neem contact op met de huisarts, de verschijnselen kunnen namelijk ook een andere oorzaak hebben dan blauwalg.

Op meerdere plekken in Nederland zijn op sterk verdunde waterstofperoxide blauwalgen met succes bestreden. Tijdens de behandeling en de dag erna is de plas gesloten. Zwemmen is dan niet toegestaan.

Geen risico voor gezondheid

De concentratie waterstofperoxide die aan de plassen wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier.

Ziekte van Weil

De ziekte van Weil wordt op de mens overgedragen via de urine van honden, varkens of ratten die besmet zijn. De bacteriën dringen binnen door de slijmvliezen of via de huid, vooral bij huidwondjes.

Symptomen

Vijf tot tien dagen na de besmetting begint het met het acuut ontwikkelen van  koude rillingen, koorts, spierpijn (meestal in de kuiten), hoofdpijn, misselijkheid, braken en een daling van de bloeddruk. Geelzucht door aantasting van de lever ontstaat ongeveer vier dagen na het verschijnen van de eerste symptomen. Er kunnen bloedingen ontstaan vanuit de slijmvliezen van neus, mond en ogen, ook de urine kan bloed bevatten.

Bij een besmetting met de Ziekte van Weil moet men opgenomen worden in het ziekenhuis.  Een adequate behandeling is van levensbelang. De meeste mensen genezen maar de ziekte kan tot de dood leiden. De behandeling bestaat uit het toedienen van medicatie en soms is nierdialyse (tijdelijk) nodig. Ga altijd direct naar een (huis)arts als je het vermoeden hebt dat je ziekte van Weil hebt om ernstige lever- en nierschade te beperken.

Botulisme

Botulisme is een vergiftiging die wordt veroorzaakt door de bacterie clostridinum botulinum. De bacterie gedijt het beste in water dat twintig graden Celsius is of warmer. De ziekte komt vooral voor bij watervogels en vissen. Ze krijgen verlammingsverschijnselen en sterven uiteindelijk.

Symptomen

Bij mensen zijn de symptomen misselijkheid en braken daarna volgt slechter zien, moeilijk spreken en slikken, lusteloosheid, misselijkheid, braken, de spieren worden slapper. Besmetting bij de mens komt niet vaak voor.

Bij een botulismebesmetting moet een antiserum worden gegeven. Soms is tijdelijke beademing nodig Zonder behandeling kan de persoon sterven door verlamming van de ademhalingsspieren.

Alle aangewezen zwemwaterlocaties worden in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en Provincies en zijn terug te vinden op www.zwemwater.nl. Hier vindt u ook informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit.

Let op, zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen