Grootste thuishulporganisatie introduceert ventilatieprotocol

0
871
Senior Service laat standaard ramen openen bij bezoek cliënten

‘Zet de ramen zo lang mogelijk tegenover elkaar open als je binnenkomt bij een cliënt.’ Dat protocol is vandaag verzonden naar 800 medewerkers van Senior Service, de oudste en grootste thuishulporganisatie van Nederland. Het is een reactie op de recente berichtgeving over het belang van ventilatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

“Onze cliënten behoren tot de grootste risicogroep om het coronavirus op te lopen”, vertelt directeur Floris Vervat. “Het zijn senioren die vaak kampen met allerhande gezondheidsproblemen.” Om die reden heeft de zorgondernemer al vroeg na de corona-uitbraak de werknemersprotocollen aangepast. “Verplicht handen wassen en indien nodig mondkapjes dragen waren al usance, maar we hebben in maart besloten deze regels ook vast te leggen en ze actief te communiceren.” Nu is daar verplichte ventilatie bij gekomen.    

Ramen tegen elkaar open

“Onze medewerkers zijn gemiddeld twee keer per week bij een cliënt. Als er al die keren wordt gelucht scheelt dat al een boel”, stelt Vervat. In het ventilatieprotocol staat dat wanneer de medewerker de woning van de senior binnentreedt, hij als eerste de ramen openzet. Als het mogelijk is twee ramen tegenover elkaar, anders volstaat ook één raam. Deze moeten zo lang als mogelijk is openblijven om goed door te kunnen luchten. Ook wordt de medewerkers verzocht cliënten voor te lichten over het belang van ventileren. In tijden van corona, maar ook daarna.   Longarts Wanda de Kanter benadrukt het belang van goed geventileerde ruimtes: “Het is niet altijd evident dat mensen het virus bij zich dragen. Indien de mantelzorgers er bijvoorbeeld graag op uitgaan, kunnen zij asymptomatische besmetting hebben waardoor de ouderen risico’s lopen. Het is dan ook erg belangrijk dat men zich hiervan bewust is en er gepaste maatregelen worden getroffen.” De longarts adviseert mantelzorgers en thuishulpen vaker met ouderen naar buiten te gaan. “En als dat niet kan, helpt het zeker om de ramen tegen elkaar open te zetten en open te houden.”  

Frisse lucht voor 10.000 senioren

Senior Service heeft 800 medewerkers in vaste dienst. Via verschillende kanalen lukt het de thuishulporganisatie meer dan 10.000 hulpbehoevende ouderen te bereiken, te ondersteunen en te begeleiden, zowel in thuissituatie als in verzorgingshuizen. Vervat: “De meeste besmettingen vinden binnen plaats. Bovendien zijn verzorgingshuizen al meermaals een broeihaard voor het virus gebleken. Als gewoon een raam openzetten al kan helpen bij het tegengaan van de verspreiding van corona, waarom zouden we daar dan niet wat meer op hameren?”   Vervat hoopt dat met de aangescherpte regels ook verpleeghuizen die het momenteel niet nauw nemen met ventileren zich bewuster zullen zijn van het belang ervan. “Als thuishulporganisatie zijn wij niet gebonden aan in de wet vastgelegde protocollen, zoals dat bij bijvoorbeeld de thuiszorg wel het geval is. Daarom kunnen we sneller schakelen met onze medewerkers met wie we toch al korte lijntjes hebben. Idealiter wordt verplicht ventileren door de overheid opgenomen in alle zorgprotocollen.”  

Bron: Senior Service