Bernhoven haalt tot nu toe 2 miljoen euro op met obligatielening voor medewerkers en de regio

In juli opende Bernhoven opnieuw een obligatielening voor medewerkers en inwoners uit de regio. Er blijkt veel animo om geld uit te lenen aan Bernhoven B.V. tegen een rentepercentage van 4%. Er is door inwoners van de regio en medewerkers vooralsnog een bedrag ingelegd van 2 miljoen euro. Inschrijven kan nog t/m 15 september a.s.

Bernhoven heeft de afgelopen jaren – en zeker dit jaar – een naam voor zichzelf gemaakt als ziekenhuis met een eigen koers. Het is een ziekenhuis dat gelooft in betrokkenheid en eigenaarschap, ook van de regio. Inwoners en relaties uit de regio hebben de mogelijkheid om met obligaties financieel te participeren in Bernhoven. Zo wordt Bernhoven stap voor stap van iedereen. Het is het enige ziekenhuis in Nederland dat op deze wijze financiert.

Hoe werkt investeren met obligaties in Bernhoven?

Investeren, oftewel participeren, in Bernhoven is mogelijk door obligaties aan te kopen. Hierbij verstrekt de obligatiehouder een lening aan Bernhoven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd in één keer door de organisatie aan de obligatiehouder terugbetaald. Ieder jaar ontvangt de obligatiehouder een vast rentepercentage van 4 %.  Alle obligaties hebben dezelfde waarde en rechten. Eén obligatie heeft de waarde van € 100,- en tezamen vertegenwoordigen ze een maximale som van € 3 miljoen. Instappen is mogelijk vanaf 5 obligaties, oftewel een bedrag van € 500,-. 

Wanneer u in de omgeving woont, belanghebbende bent, of wanneer uw organisatie / instelling Bernhoven steunt, kunt u deelnemen.

Meer informatie

Bernhoven organiseert nog 2 informatiebijeenkomsten om informatie en uitleg te geven over de mogelijkheid tot investeren in Bernhoven. Gezien de maatregelen in verband met corona bieden we zowel fysieke als onlinebijeenkomsten aan. We vragen iedereen hierbij zo veel mogelijk aan te melden voor de (online) bijeenkomsten.  Geïnteresseerden kunnen zich aan te melden via www.bernhoven.nl/aanmeldenobligaties

8 september       Raadszaal van de gemeente Uden, Markt 145.     Aanvang 17.30 uur Na aanmelding

9 september       Online, na aanmelding ontvangt u een link.

Inschrijven voor een bijeenkomst kan via www.bernhoven.nl/aanmeldenobligaties. U kunt ook bellen met T 0413 – 40 29 10. Om aan te melden of voor meer informatie.

Samenwerking

De obligaties worden uitgegeven door Bernhoven B.V. en aangeboden via AndersFinancieren. AndersFinancieren fungeert als financieringsplatform voor partijen zoals Bernhoven die een groot maatschappelijk belang dienen en staat voor zinvol beleggen. Meer informatie is te vinden op https://www.bernhoven.nl/obligatielening/of via www.andersfinancieren.nl.

Bron: Bernhoven