Internationale vergelijking inkoop en levering van kritieke materialen in de COVID-19 crisis

0
737

Public Procurement Research Centre (PPRC) heeft in samenwerking met de Universiteit Twente en de Erasmus School of Health Policy & Management, subsidie toegewezen gekregen voor het project MASSC: MAterials Supply Strategies in a Crisis. Het gaat om een internationaal vergelijkend onderzoek naar de inkoop en levering van kritieke materialen in de COVID-19 crisis, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testen en beademingsapparatuur.  Prof. Jan Telgen (UT, PPRC): “Het doel van het onderzoek is om te leren van een internationale vergelijking van de verschillende inkoopstrategieën in de Covid-19 crisis. Eind 2021 verwachten we de resultaten.”

De subsidie is onderdeel van een breder programma van ZonMw met onderzoeken naar de maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van de COVID-19 crisis en de maatregelen daarbij. Op basis hiervan wordt kennis gegenereerd  over de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis.

Onderzoek in drie delen

Het onderzoek zal uit drie delen bestaan. In het eerste deel van het onderzoek zal de inkoop van de kritieke materialen in Nederland worden onderzocht op nationaal niveau, maar ook in verschillende instellingen in de cure (ziekenhuizen) en care (o.a. verpleeghuizen) sector. Doel is om een goed beeld te krijgen van wat, door wie, wanneer is gedaan en hoe men van plan is met een volgende crisis om te gaan. In het tweede deel van het onderzoek wordt in 23 verschillende landen op nationaal niveau soortgelijke informatie verzameld, door middel van interviews met de hoogst verantwoordelijke voor inkoop in die landen. In het derde deel van het onderzoek komen deel een en twee samen en zullen de Nederlandse feiten en ervaringen vergeleken worden met de data uit de 23 andere landen. Daarbij wordt met name gekeken naar strategieën als de opbouw van een eigen nationale maakindustrie, het aanleggen van ‘ijzeren voorraden’ of het maken van afspraken met toeleveranciers.

Subsidies

Voor dit aandachtgebied werden 520 onderzoeksvoorstellen ingediend. Uiteindelijk heeft ZonMw in dit programma aan 31 voorstellen subsidies verstrekt, waaronder het onderzoek naar internationale inkoop strategieën van kritieke materialen in de COVID-crisis.

Public Procurement Research Centre (PPRC)

PPRC is een sociale onderneming gericht op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over inkopen in de publieke sector. Beoogd is dat onze medewerkers via wetenschappelijke publicaties toewerken naar een academische promotie. De financiering voor deze activiteiten wordt verkregen door betaalde onderzoeken uit te voeren. PPRC is daarmee nadrukkelijk niet gericht op het maken van winst: alle inkomsten vloeien naar het onderzoek. Ter bewaking van deze doelstelling zijn de aandelen van PPRC ondergebracht bij een stichting, die toeziet op het naleven van de doelstelling.

Bron: UT, faculteit BMS

Vorig artikelMagnesium lijkt vaatverkalking bij nierfalen te remmen
Volgend artikelKWF Kankerbestrijding kandidaat voor kwakzalversprijs
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.