Online tool PsyScan voor patiënt en huisarts, helpt bij diagnostiek en management van psychische klachten

Patiënten met psychische problemen en huisartsen zijn geholpen met de PsyScan, zo blijkt uit het proefschrift van arts-onderzoeker Luc Gidding (Maastricht University) naar de effecten van de online tool. Het gebruik van het online instrument dat de huisarts helpt bij de diagnose en het kiezen van de juiste behandeling, leidt tot significant effectievere gepersonaliseerde zorg zonder extra kosten.

Luc Gidding promoveerde onlangs op het proefschrift Supporting general practice in diagnosis and choice of treatment for patients with psychological problems: PsyScan. Tijdens de promotie presenteert en verdedigt hij het resultaat van het succesvol ontwikkelen van een hulpmiddel voor patiënt en huisarts om psychische problemen te verhelderen.

Stress, depressie, angst en somatische symptomen

De online tool, PsyScan, wordt tussen twee afspraken bij de huisarts, thuis ingevuld door de patiënt. De PsyScan bestaat uit de vier Dimensionale Klachten Lijst (4DKL) om te helpen het onderscheid te maken tussen stress, depressie, angst en somatische symptomen. De PsyScan genereert op basis van een ontwikkeld algoritme een diagnostisch en therapeutisch advies voor de patiënt en huisarts. Het advies komt automatisch beschikbaar voor de huisarts in het dossier van de patiënt. In de interventiegroep zagen de onderzoekers dat 60% van de patiënten na een jaar significant verbeterd waren tegenover 32% in de controlegroep die reguliere zorg ontvingen. Ook werd er minder medicatie voorgeschreven in de interventiegroep dan in de controlegroep.

Ruim 4 op de 10 Nederlanders

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De meeste mensen met psychische en psychosociale problemen komen eerst bij de huisarts. De huisarts staat voor de taak staat om in korte tijd een diagnose te stellen en een beleid te bepalen samen met de patiënt. De huisarts moet er snel achter komen of er überhaupt een psychosociaal probleem speelt dat een zodanige lijdensdruk met zich meebrengt dat een behandeling nodig is. Vervolgens moet hij weten om welk soort probleem het gaat, waar mogelijk de oorzaken van de problemen liggen en hoe hoog de lijdensdruk precies is. Uit focusgroepen met patiënten en huisartsen van SGE een aantal jaren geleden werd duidelijk dat er grote behoefte was aan hulp bij het komen tot een diagnose en keuze voor behandeling.

Samen met patiënten en zorgverleners van SGE en onderzoekers van Maastricht University werd de PsyScan ontwikkeld, ondersteund door zorgverzekeraars VGZ en CZ. In 10 gezondheidscentra van SGE werd de randomised controlled trial (RCT) uitgevoerd waar alle huisartsen aan meewerkten. Huisartsen volgden in de meeste gevallen het advies op dat de PsyScan gaf.

Positieve elementen van de PsyScan vonden de huisartsen de differentiatie tussen meerdere problemen in plaats van de focus op één vermoedelijk psychologisch probleem. Ook geven sommige patiënten makkelijker persoonlijke informatie over hun klachten via een internetmodule dan in een face-to-face consult. En daarnaast bespaart de geautomatiseerde werkwijze en registratie van gegevens tijd om tot een goede diagnose en therapie te komen. Ook draagt het gebruik van de PsyScan bij aan een beter geïnformeerde patiënt en huisarts, en hierdoor een betere gespreksvoering en gezamenlijke besluitvorming over de therapie tussen huisarts en patiënt.

Bewezen effectief

De PsyScan is het eerste instrument in Nederland, ontwikkeld door en voor huisartsen, dat is onderzocht in een RCT en bewezen effectief is. Psychosociale klachten zijn complexe klachten om te diagnosticeren en te behandelen, en die vaak voorkomen. De verwachting is dat in de toekomst psychische problematiek de ziekten worden met de grootste ziektelast wereldwijd. Elke bijdrage om de juiste behandeling op het juiste moment te helpen bieden, is van maatschappelijk groot belang. SGE werkt met een ICT-leverancier aan het beschikbaar maken van PsyScan voor andere huisartsenpraktijken en zorggroepen.

Bron: SGE Bedrijfsbureau

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen