Wat is de rekenpremie en waarom is dit belangrijk voor de zorgpremie?

0
617

De eerste zorgpremie voor 2021 is al bekend. Zorgverzekeraar DSW heeft ook dit jaar weer als eerste haar premie openbaar gemaakt. Bij DSW stijgt de premie met € 6,50 per maand – iets meer dan de stijging van de rekenpremie die het kabinet voorspelde op Prinsjesdag.

En daarmee komen we op een interessant fenomeen: de rekenpremie. Elk jaar maakt de overheid een schatting van de kosten van de zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering. En wat de hoogte van de kosten per verzekerde is. Dit is de rekenpremie. De rekenpremie is de inschatting van de premie voor de basisverzekering door de overheid. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is. Maar de premies zijn niet hetzelfde. Het is verstandig om elk jaar je polisvoorwaarden en jouw zorgpremie te vergelijken.

Zorgverzekeraars hebben een wettelijke plicht om iedereen als verzekerde te accepteren en dezelfde basispremie in rekening te brengen. Dit heet acceptatieplicht. Dit betekent dat gezondheid, leeftijd of inkomen geen verschil uitmaken voor de hoogte van de basispremie. Dit heet het verbod op premiedifferentiatie. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

Wie 18 jaar en ouder is, betaalt via premies, bijdragen en belastingen mee aan de kosten van de zorg. Voor 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt. Zodat de verschillen in het basispakket duidelijk zijn. De inhoud van het basispakket is wettelijk bepaald. Aan het einde van elk jaar mag iedereen een andere zorgverzekeraar, zorgverzekering of zorgpolis kiezen.

Elke zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en moet zorgen dat alle verzekerden toegang hebben tot zorg in het basispakket.  Iedereen mag zelf zijn zorgverzekeraar kiezen en is vrij om te kiezen uit de zorgverzekeringen die een zorgverzekeraar aanbiedt. Zorgverzekeraars mogen niemand weigeren voor de basisverzekering. Het maakt daarbij niet uit hoe (on)gezond de verzekerde is.

Iedereen met een laag inkomen heeft recht op een zorgtoeslag. Dit voorkomt dat mensen anders een onevenredig groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan ziektekostenpremies.

Lees meer over de Zvw op de pagina ‘Hoe werkt de Zorgverzekeringswet’.

De zorg uit het basispakket wordt voor ongeveer 50% betaald uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) dat door het Zorginstituut wordt beheerd.
Als gevolg van de acceptatieplicht hebben sommige zorgverzekeraars meer verzekerden die veel zorg nodig hebben en daardoor hogere kosten maken dan andere zorgverzekeraars. Hiervoor voert het Zorginstituut de zogenaamde risicoverevening uit. Deze vereveningsbijdrage wordt betaald uit het Zvf.

In vorige jaren koos DSW ervoor om de premiestijging te dempen door een paar euro per verzekerde per maand uit de reserves te halen. Dat gaat niet meer: de kritische ondergrens van de reserves is bereikt.

Op 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premie voor 2021 bekendgemaakt hebben. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat ze dat ook werkelijk pas vlak voor die deadline doen.

Basisverzekering en aanvullende dekkingen

Zodra er premies bekend zijn kan je dus alle premies vergelijken. Dan kun je dus zorgverzekeringen vergelijken voor 2021 om een goede keuze te maken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de aanvullende zorgverzekeringen. Kies je voor een ruimere dekking dan de basis zorgverzekering – dan kun je daar je totale zorgpremie berekenen.