Gezinnen krijgen weer toekomstperspectief dankzij Sociaal Hospitaal

Huishoudens die kampen met verschillende problemen tegelijkertijd, zoals schulden, armoede en gezondheidsproblemen, krijgen dankzij de aanpak van Sociaal Hospitaal (SOHOS) weer toekomstperspectief en meer regie over hun leven. Met dit initiatief zijn de afgelopen drie jaar 136 huishoudens geholpen met het oplossen van hun problemen dankzij maatwerk (doorbraakmethode) en één coach per huishouden. Dat leidt tot een betere kwaliteit van leven en meer regie bij gezinnen. Daarnaast heeft het project de gemeente een kostenbesparing van 3 miljoen euro opgeleverd.  

Bestaanszekerheid


Uitgangspunt van SOHOS is het scheppen van bestaanszekerheid. In de praktijk betekent dit een vast onderdak, een inkomen en het oplossen van schulden. Dit heeft direct een positieve invloed op de gezondheid en de zorgconsumptie van deze gezinnen.

Wethouder Bert van Alphen (sociale zaken): “Voor gezinnen die meerdere problemen tegelijkertijd hebben, zijn tijd en bureaucratie de vijand. Iedere dag zonder zicht op een oplossing vergroot de dagelijkse stress. Het is daarom goed te horen dat de resultaten positief zijn. Met deze aanpak krijgen huishoudens weer controle over hun eigen leven. Het maatwerkplan is hún plan, gebaseerd op hun doelstellingen. Er is weer toekomstperspectief. Hulpverlening is overzichtelijker, efficiënter en effectiever geworden.

In Den Haag wonen 3.200 gezinnen met problemen op meerdere leefdomeinen. Zij maken daardoor gebruik van meerdere voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid waarvan de kosten per jaar gemiddeld zo’n € 104.000 per jaar per gezin bedragen. Om de multiproblematiek van deze huishoudens aan te pakken is in 2017 met SOHOS gestart. Hierin participeren de gemeente Den Haag en zorgverzekeraar CZ samen met Instituut voor Publieke Waarden en Society Impact.

De mensen van Sociaal Hospitaal maken samen met de gezinnen een plan op maat waarmee zij effectiever geholpen worden. Zij zorgen ervoor dat de kwetsbaarste Haagse huishoudens met veel problemen zo snel mogelijk weer bestaanszekerheid ervaren. Door toegang te organiseren tot hulp en ondersteuning te bieden waarvan de gezinnen zeggen dat zij die op dit moment nodig hebben.

Goede resultaten


De Hogeschool van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het project. Naast de gevalideerde besparing van 3 miljoen euro heeft het ook effect gehad op de kwaliteit van leven. Zo geeft 81% van de deelnemers aan dat hun kwaliteit van leven is verbeterd en voelt driekwart zich mentaal en/of lichamelijk beter.  De resultaten zijn dusdanig positief dat het project in Den Haag wordt voortgezet en uitgebreid. Daarnaast heeft het project ook andere gemeenten geïnspireerd om aan de slag te gaan met een vergelijkbare aanpak en wordt het project landelijk opgepakt. 

Innovatieve financieringsaanpak

Sociaal Hospitaal is een initiatief van het Instituut voor Publieke Waarden en Society Impact in samenwerking met Schuldenlab070 (gemeente Den Haag) en zorgverzekeraar CZ. Het is gefinancierd door middel van een Health Impact Bond (HIB). Dit is een ‘pay for success’-contract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ – het project financiert en de uitvoerende ondernemer wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. 

Arno van Son (Raad van bestuur CZ): “Als mensen ziek worden van de stress door schulden en het ontbreken van een dak boven hun hoofd, dan vormen pillen en de psycholoog niet de oplossing. De inzet van SOHOS biedt voor ons de mogelijkheid een kleine groep van onze klanten, die we niet met ons eigen sociale debiteurenbeheer en maatwerk kunnen helpen bij hun schulden, door te verwijzen. De inzet van de HIB blijkt een uitstekende manier te zijn om echt te helpen. Het toont aan dat deze aanpak werkt en we zijn er trots op dat deze breder uitgerold wordt.

Bron: Gemeente Den Haag