Herhaalde oproep continuïteitsafspraken doelgroepenvervoer

Op 26 juni deden het Rijk en de VNG een oproep aan gemeenten om lokaal maatwerkafspraken te maken over de continuïteitsbijdrage voor het doelgroepenvervoer. Gelet op de huidige situatie vragen we gemeenten om hiermee door te gaan tot in ieder geval 1 januari 2021.

Het in stand houden van een doelgroepenvervoersnetwerk is een gedeeld belang waaraan van alle gemeenten een bijdrage mag worden verwacht. Als één gemeente niet meedoet, kan dit directe gevolgen hebben op de continuïteit van het vervoer in andere gemeenten.

Compensatie meerkosten

Het Rijk compenseert meerkosten in het sociaal domein die het gevolg zijn van de coronamaatregelen. Dit geldt ook voor het doelgroepenvervoer. Als gemeenten meerkosten hebben ten opzichte van hun totale budget over het jaar 2020 wordt dat vergoed. In de oproep (zie `Meer informatie`) wordt nog eens verduidelijkt welke kosten in het doelgroepenvervoer onder meerkosten kunnen vallen.

Termijn tot 1 januari 2020

De vernieuwde oproep geldt in ieder geval tot 1 januari 2021. Het is niet de verwachting dat het doelgroepenvervoer dan al weer op niveau is. De VNG wil echter voordat zij een verlenging van de oproep doet eerst duidelijkheid van het Rijk dat gemeenten ook na die datum voor meerkosten zullen worden gecompenseerd. Het Rijk, de VNG, opdrachtgevers en vervoerders blijven de komende maanden met elkaar overleggen en de effecten van de afspraken monitoren.

Platform Opdrachtgevers

Een groep gemeentelijke opdrachtgevers heeft, naar aanleiding van contacten en leerpunten door deze crisis, besloten om zich te verenigen in een platform voor gemeentelijke opdrachtgevers doelgroepenvervoer. Als u interesse heeft om zich bij dit platform aan te sluiten of met hen in contact te komen, kunt u een bericht sturen naar fedor.heida@vng.nl. Hij zal dan de contacten leggen.

Bron: EZPress