Meer scholingsmogelijkheden voor ouderen

0
848
Close-up of happy senior adults

Vanaf 2022 krijgen werkenden en werkzoekenden meer mogelijkheden voor scholing, mede op aandringen van KBO-PCOB. Dit biedt kansen voor ouderen. Directeur Marcel Sturkenboom: “Goed dat er zicht komt op meer scholing, ook voor 50-plussers. Wel moet iedereen ook een ontwikkeladvies kunnen krijgen. Een nieuw kabinet is hiervoor aan zet.”

Een Leven Lang Leren, daarover wordt al lang gesproken in politiek Den Haag. Nu, in de coronacrisis, is het extra hard nodig om werkenden en werkzoekenden arbeidsfit te houden en vaardigheden naar en hoog niveau te brengen. Met de STAP-regeling komt vanaf 2022 voor iedereen een individueel ontwikkelbudget beschikbaar. Met dit STAP-budget, STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie, kan iedereen eenvoudig zelf scholingsgeld aanvragen. In de communicatie komt daarbij extra aandacht voor ouderen, flexwerkers en praktisch opgeleiden. Marcel Sturkenboom: “Een doorbraak! KBO-PCOB heeft hierop aangedrongen vanuit het Actieplan Inclusieve Arbeidsmarkt.”

In aanvulling op het STAP-budget wordt het Ontwikkeladvies STAP uitgewerkt. Ontwikkeladviezen zijn een groot succes: in de afgelopen jaren is het budget hiervoor steeds na enkele weken uitgeput, omdat er zoveel mensen gebruik van willen maken. Marcel Sturkenboom: “Nederland kent blijkbaar een grote ‘leerhonger’; veel werkenden en werkzoekenden willen vooruit op de arbeidsmarkt en willen onderzoeken waar hun loopbaankansen liggen. Dit moeten we natuurlijk stimuleren.”

Extra geld vrijmaken


Het kabinet noemt nadrukkelijk ouderen en praktisch opgeleiden, groepen waar de scholing nu nog sterk bij achterblijft. Maar in de huidige opzet gaat het geld voor deze ontwikkeladviezen STAP af van het STAP-budget. Dus hoe meer ontwikkeladviezen, hoe minder scholingsgeld er over is. Marcel Sturkenboom: “Dat kan natuurlijk niet, zo komen we niet tot een inclusieve arbeidsmarkt met kansen voor iedereen. KBO-PCOB roept alle politieke partijen dan ook op om extra geld vrij te maken om groepen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, waaronder 50-plussers, te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelvraag en voor iedereen in zo’n groep een ontwikkeladvies én STAP-budget beschikbaar te maken.”

Bron: KBO-PCOB