VvAA: CZ kleedt recht patiënt op vrije zorgverlenerskeuze verder uit

VvAA, collectief van ruim 124.000 zorgverleners, is gealarmeerd over de stappen die zorgverzekeraar CZ heeft gezet in het beperken van de vrijheid van patiënten om een zorgverlener naar keuze te kiezen.

Veel lagere vergoeding

Voor 2021 vergoedt CZ nog slechts 50% van het door hen gemiddelde gecontracteerde tarief als een verzekerde kiest voor een niet-gecontracteerde fysiotherapeut. Het resterende bedrag moet de patiënt zelf bijbetalen. Patiënten voor wie de lagere vergoeding een probleem vormt, moeten zelf in actie komen en schriftelijk een onderbouwd verzoek bij de afdeling Medische beoordelingen van CZ indienen voor een extra vergoeding tot maximaal 75%, zo geeft CZ aan. Deze voorwaarden worden alleen duidelijk wanneer gericht naar de vergoedingen voor fysiotherapie wordt gekeken. De algemene informatie van CZ over de vergoedingen bij een keuze voor niet-gecontracteerde zorg wekken een andere indruk. Bij deze vergoeding geldt bovendien dat het gaat om een percentage van het gemiddeld gecontracteerde tarief door CZ. Dit tarief ligt lager dan het marktconforme tarief, bepaald door de NZa. In de praktijk betekent dit dat de patiënt op een nog veel lagere vergoeding mag rekenen.

Belemmering om vrij te kiezen

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat iedereen het recht heeft om zelf een zorgaanbieder te kiezen voor het verkrijgen van zorg, ongeacht of die zorgaanbieder een zorgcontract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten. Uitgangspunt is dat de eigen bijdrage voor een patiënt niet zo hoog mag zijn, dat deze voor een bepaalde patiënt een feitelijk belemmering is om voor een zorgaanbieder te kiezen. Dit wordt “het hinderpaalcriterium” genoemd. Hoewel het vanuit het perspectief van elke patiënt verschilt welke eigen bijdrage als een feitelijke belemmering wordt ervaren om vrij te kiezen, lag de vergoeding tot dusver bij vrijwel elke behandeling van ongecontracteerde zorg, op ongeveer 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Zwaar onder druk

Met de keuze voor een tarief van 50% van hun gemiddeld gecontracteerde tarief worden verzekerden van CZ feitelijk gedwongen te kiezen voor een door CZ gecontracteerde en dus door hen geselecteerde fysiotherapeut. Hoewel CZ anders impliceert in communicatie naar verzekerden, krijgen niet alle fysiotherapeuten een contract van CZ aangeboden. En fysiotherapeuten die wel een aanbod krijgen, maar bewust geen contract af willen sluiten vanwege de stringente voorwaarden, zien zich genoodzaakt toch te contracteren, of zelfs met hun werkzaamheden te stoppen. JanDiet Berendsen, bestuurslid VvAA en fysiotherapeut: “CZ zet zowel de vrije zorgverlenerskeuze van patiënten als de zorgverlener, zwaar onder druk. De onderhandelingspositie van fysiotherapeuten, en mogelijk andere beroepsgroepen in de toekomst, wordt zwaar ondermijnd. Dat blijkt ook uit de vragen en reacties die onze juristen momenteel ontvangen van leden die het gevoel hebben ‘tegen de muur te staan’ in de onderhandeling met CZ.”

CZ: respecteer het doel en de strekking van de wet

VvAA, dat zich al jaren sterk maakt voor het behoud van de vrije zorgverlenerskeuze, is van mening dat CZ met deze stap opnieuw aan grensverkenning doet ten koste van patiënten en zorgverleners. Edwin Brugman, Strategisch Adviseur VvAA: “Na het eerder gesneuvelde wetsvoorstel van de vorige minister van VWS, kwam de vrije zorgverlenerskeuze dit jaar opnieuw onder druk te staan met de aankondiging van het wetsvoorstel ‘Bevorderen Zorgcontractering’. Na onze initiële blijdschap in oktober dat dit voorstel van de baan was, stelt CZ nu alsnog eigenstandig een veel lagere vergoeding vast, ver onder het marktconforme tarief. Onze oproep aan CZ is: accepteer en respecteer het doel en de strekking van de in artikel 13 geborgde vrije zorgverlenerskeuze voor patiënten.”

VvAA volgt de ontwikkelingen nauwgezet en beraadt zich op verdere stappen. 

Bron: VvAA

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen