Organiseren van waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief

0
693

Prof.dr.ir. Kees Ahaus aanvaardt op vrijdag 18 december 2020 het ambt van hoogleraar ‘Health Services Management & Organisation’ bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

Vrijwel ieder ziekenhuis in Nederland is inmiddels aan de slag met waardegedreven zorg. Een veelomvattende benadering waarbij het niet vreemd is dat hierdoor debat ontstaat over wat waardegedreven zorg nu eigenlijk is. Moeten we nu spreken van waarde- of waardengedreven zorg, want zijn het niet juist onderliggende waarden van zorgprofessionals die leiden tot betere integratie en uitkomsten van zorg. Gaat het primair om uitkomsten of staat een goed, samen met de arts genomen besluit over behandeling daar niet juist borg voor? Is de focus een goed operationeel proces waarin niet wordt verspild of gaat waardegedreven zorg ook over hoe maatschappelijke waarde zoals het weer kunnen participeren kan worden bereikt. Prof.dr.ir. Kees Ahaus schetst dit debat in zijn oratie ‘Organiseren van waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief’. Hij aanvaardt op vrijdag 18 december 2020 het ambt van hoogleraar ‘Health Services Management & Organisation’ bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).

Mogelijkheden

Verbeteren van prestaties in organisaties is al meer dan 35 jaar het aandachtsgebied van Ahaus. Hij doet dat vanuit een overtuiging dat het beter organiseren wezenlijk uitmaakt voor de uitkomsten van zorg en indirect zelfs gezondheid kan beïnvloeden. Hij blikt in zijn oratie vooruit naar de ontwikkeling van waardegedreven zorg in de komende jaren. “Waardegedreven zorg biedt nieuwe wegen, zo belooft de benadering meer aandacht voor uitkomsten van zorg, in het bijzonder voor die uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn. Door patiënten gerapporteerde uitkomsten kunnen bijdragen aan betere zorg, maar de patiënt bewegen om deze informatie aan te reiken blijkt nog niet mee te vallen. De benadering biedt nadrukkelijk mogelijkheden om te experimenteren met betere financiële prikkels in het betalen voor zorg, prikkels die samenwerken, innoveren en waarde belonen.” Ahaus ziet in waardegedreven zorg vooral de positieve ontwikkeling dat dokters en verpleegkundigen aan het roer staan van multidisciplinaire waardeteams die vormgeven aan integratie van zorg. Zijn oratie is een krachtig pleidooi om patiënten daar beter in te betrekken.

Co-design

“Hoe veelbelovend de aanpak van waardegedreven zorg ook is, er zijn zeker een aantal aspecten onderbelicht. Zo zal waardegedreven zorg zich juist verder moeten uitstrekken dan de zorgpaden binnen het ziekenhuis en zullen die via co-design met zorgprofessionals én patiënten samen moeten worden ontworpen. Wanneer patiënten onvoldoende betrokken zijn bij het verbeteren van zorg, dan mist wezenlijke informatie. Zorg bieden en leveren is nu eenmaal echt wat anders dan ondervinden”.

Prof.dr.ir. C.T.B. (Kees) Ahaus spreekt zijn rede uit bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Health Services Management & Organisation’. De plechtigheid begint om 16.00 uur in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanwege de geldende regels rondom Covid-19 zal de rede geheel online zijn. U kunt de rede via een livestream bijwonen.

Over prof.dr. Kees Ahaus

Prof.dr.ir. Kees Ahaus (1960) is hoogleraar Health Services Management & Organisation (HSMO) bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2004 was hij bijzonder hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen, eerst voor de leerstoel Kwaliteitsmanagement en vanaf 2008 voor de leerstoel Healthcare Management. In zijn onderwijs en onderzoek houdt hij zich bezig met verbeteren van de kwaliteit van zorg met behulp van benaderingen zoals lean en waardegedreven zorg.

Over ESHPM

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, een pre-masteropleiding, drie masteropleidingen en postacademisch onderwijs. Daarnaast participeert ESHPM in een research master en een internationale joint degree master opleiding. De onderzoeksthema’s van ESHPM zijn ‘marktordening en stelselinrichting’, ‘kwaliteit en doelmatigheid van zorg’ en ‘bedrijfsvoering van zorgorganisaties’.

Multidisciplinariteit van het onderzoek is kenmerkend voor ESHPM. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden (zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, organisatiewetenschappen, bestuurskunde en medische sociologie) werken nauw samen binnen het domein van de gezondheidszorg. ESHPM-onderzoekers werken gezamenlijk aan belangrijke onderzoeksthema’s, maar zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo worden de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Bron: ESHPM

Vorig artikelTest spoort vroeg zwangerschapsvergiftiging op
Volgend artikelPrognose: Bevolking blijft komende 50 jaar groeien
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.