Succesvolle pilot Praktijkondersteuner Huisartsen-Jeugd: optimale zorg voor kinderen in gemeente Tiel

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen met hulpvragen optimale zorg krijgen vanuit de huisartsenpraktijken? Hoe versterken we de jeugddeskundigheid in de eerste lijn en hoe kunnen huisartsen, wijkteams en overige partners beter samenwerken voor onze jeugdige inwoners? Om deze vragen draaide de pilot Praktijkondersteuner Huisartsen-Jeugd, afgekort POH-Jeugd. Gemeente Tiel startte deze pilot in juni 2018, die doorliep tot en met december 2020. Alle 12 Tielse huisartsenpraktijken deden hieraan mee, waaronder de 10 praktijken van het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT). In de pilot keken zij of de POH-Jeugd een cruciale rol kan spelen in de verbetering van de continuïteit en kwaliteit van de (preventieve) zorg voor jeugd en gezin. De pilot leverde mooie resultaten op, zowel op het vlak van de kwaliteit van zorg, samenwerking als op kostenbesparing. Vanaf 2021 zal de POH-Jeugd daarom structureel worden ingezet binnen de huisartsenpraktijken van de gemeente Tiel.

Meerwaarde POH-Jeugd


Voor ouders is de huisarts een laagdrempelige route naar de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Niet alle vragen van kinderen zijn vragen die bij de jeugd-GGZ thuishoren. Sommige jeugdproblematiek vereist meer tijd (dan de vaste consulttijd) van de huisarts om zich in het kind en het gezin te verdiepen. Om zodoende nauwkeurig te kunnen doorverwijzen. Als dat tenminste nodig is, want mogelijk kan het kind al in de eerste lijn worden geholpen. De POH-Jeugd beschikt over de tijd en expertise om de huisarts hierin bij te staan, ondersteunt de huisarts bij een goede probleemanalyse, voert waar het kan een kortdurende behandeling uit en adviseert de huisarts. De POH-Jeugd kijkt niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin en de omgeving van het kind. Dit voorkomt verwijzingen die niet persé bij de hulpvragen van het kind passen. De verwijzing is dus meer gericht.

Ervaringen


Huisartsen, andere zorgprofessionals en de gemeente zien de functie POH-Jeugd als een waardevolle toevoeging aan de zorg voor kinderen in de gemeente. Rob Edelbroek, huisarts ECT: “Dit is een win-win voor alle partijen. De kinderen en hun ouders krijgen de tijd en aandacht die ze verdienen. De huisarts wordt ontlast en uiteindelijk komen er kwalitatief betere verwijzingen uit.” Zijn collega-huisarts Ingrid Houtman vult aan: “De POH-Jeugd verleent laagdrempelige zorg op maat voor jeugdigen. Zij heeft een goede kennis van het jeugdhulpverleningsnetwerk in de regio en kan zo nodig gericht doorverwijzen naar een andere GGZ-hulpverlener.” Babet Zwart, één van de POH’s Jeugd, begrijpt de gevoelens van kind en ouders goed: “De stap naar de geestelijke gezondheidszorg kan spannend zijn. Het is van grote meerwaarde dat zij op een laagdrempelige manier in een vertrouwde omgeving terechtkunnen met hun hulpvraag.” Ellen Waalewijn, regisseur Jeugd Gemeente Tiel: “Heel fijn is de goede samenwerking tussen de wijkteams Jeugd en de POH’s Jeugd en de huisartsen waardoor gezinnen met meerdere of andere vragen ook beter geholpen worden. Gezamenlijk zetten we een sterkere eerstelijnszorg neer waardoor er meer kinderen binnen de eerstelijnszorg worden geholpen. En er minder verwezen hoeft te worden naar de specialistische jeugdhulp.”

Resultaten pilot


Na 2,5 jaar zijn dit de belangrijkste resultaten van de pilot:

•           Meer kinderen krijgen binnen de eerste lijn in de huisartsenpraktijken ondersteuning.

•           De kwaliteit van de verwijzingen is beter.

·           Er is afstemming tussen de professionals die bij een gezin betrokken zijn.

•           Er is een betere samenwerking tussen de huisartsenpraktijk, de wijkteams en ketenpartners.

•           De POH-Jeugd houdt de kinderen in beeld en zorgt dat ze aankomen bij de hulp waarnaar zij zijn doorverwezen.

•           De pilot heeft een totale besparing opgeleverd van € 860.755 met een investeringslast van € 288.750.

Vanaf 2021 zal de POH-Jeugd structureel worden ingezet binnen de huisartsenpraktijken van de gemeente Tiel.

Bron: het Eerstelijns Centrum Tiel

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen