Meer ziekenhuiszorg thuis kan druk op ziekenhuizen fors verminderen

0
668
Stethoscope and moneyNieuwe technologieën maken ziekenhuiszorg thuis mogelijk


Nieuwe medische technologieën maken het mogelijk ziekenhuiszorg in of nabij het huis van de patiënt te verlenen. Ziekenhuispatiënten kunnen via apps en draagbare apparaten die met het ziekenhuis in contact staan, beter met hun aandoening leren omgaan. Artsen en verpleegkundigen kunnen op afstand de vitale lichaamsfuncties volgen, zodat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

1 tot 1,5 miljoen minder ziekenhuisbezoeken per jaar

Onderzoek wijst uit dat dergelijke patiëntbewaking op afstand het aantal poliklinische ziekenhuisbezoeken voor chronisch zieke patiënten met ten minste 25% kan verminderen. Als ziekenhuizen alle chronisch zieke patiënten met een minder complexe zorgvraag op afstand zouden monitoren, betekent dit voor Nederland een jaarlijkse reductie van 1 tot 1,5 miljoen ziekenhuisbezoeken.

Patiënten zien de voordelen van ziekenhuiszorg thuis

Patiënten blijken tevreden over de zorg die zij op deze manier ontvangen. Naast een effectievere behandeling levert het hun een besparing in tijd en reiskosten op. Bijna 60% van de door ING ondervraagde consumenten geeft aan dat wanneer zij regelmatig ziekenhuiszorg nodig hebben, zij deze zorg liever thuis of dicht bij huis ontvangen.

20% van de ziekenhuiszorg zou in 2030 op afstand kunnen worden aangeboden

Er is steeds meer bewijs dat ziekenhuiszorg op afstand de kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorg kan verbeteren. Op basis van diepte-interviews met zorgdeskundigen schatten we dat in 2030 bijna de helft van de chronische zorgverlening, oftewel gemiddeld 20% van de totale ziekenhuisomzet, grotendeels buiten het ziekenhuis kan worden aangeboden. Dit zou de totale kosten voor ziekenhuiszorg in 2030 tot wel 10% of bijna € 3 miljard per jaar kunnen verlagen.

Een aantal barrières werkt vertragend

Ondanks de voordelen komt ziekenhuiszorg thuis maar moeizaam van de grond. Een drietal barrieres staat brede toepassing tot nu toe in de weg: 1. De organisatie en bekostiging van zorgorganisaties is versnipperd, waardoor veel partijen moeten samenwerken om de soms tegengestelde belangen te overbruggen. 2. De bekostiging is gebaseerd op een vergoeding van geleverde zorg in plaats van zorguitkomsten. Dat zet ziekenhuizen niet aan tot het kwalitatief beter en efficiënter inrichten van zorgtrajecten. 3. Verder kost het ontwikkelen van nieuwe zorgtrajecten eerst vaak tijd en geld, voordat deze besparingen opleveren. Ziekenhuizen zouden deze uitdagingen kunnen aanpakken via het maken van langetermijn-afspraken met zorgverzekeraars en meer samenwerking met andere zorgaanbieders en leveranciers van medische apparaten en ict-systemen. Ook door meer coördinatie vanuit overheid en zorgverzekeraars zou ziekenhuiszorg thuis sneller kunnen toenemen.

Gert Jan Braam, ING Sectorbanker Industrie: “Producenten van medische apparaten en systemen doen er goed aan om bij de ontwikkeling van mobiele toepassingen in een vroeger stadium intensief met ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen te werken. Co-creatie blijkt vaak nodig om voldoende medisch bewijs te verkrijgen en de time-to-market van nieuwe producten te verkorten.”

Bron: ING

Vorig artikelBetere overleving hartstilstand als ook brandweer, politie en burgerhulpverleners reanimeren
Volgend artikelTijdlijn coronavaccinatie zorgmedewerkers
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.