Tijdlijn coronavaccinatie zorgmedewerkers

Op vrijdag 8 januari 2021 zal in Nederland de eerste vaccinatie tegen corona plaatsvinden. Vanaf maandag 4 januari worden hiertoe door de werkgevers de eerste uitnodigingen voor coronavaccinatie verstuurd aan de medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vaccinatie is vrijwillig en is gratis.

Minister Hugo de Jonge schrijft dit in zijn kamerbrief planning vaccinatie COVID-19 van 17 december en in zijn kamerbrief uitwerking vaccinatiestrategie COVID-19 van 21 december.

Uitvoering vaccinatie zorgmedewerkers

Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. Vanaf maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties, in de GGD-regio’s Hart voor Brabant, RotterdamRijnmond en Utrecht, gaan vaccineren. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, met ruime openingstijden.

Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zit drie weken. Zeven dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

RIVM, de koepels van werkgevers en GGD GHOR Nederland hebben afspraken gemaakt over hoe groepen zorgmedewerkers worden uitgenodigd voor vaccinatie, zodat zorgmedewerkers in de gelegenheid worden gesteld om zich te laten vaccineren en dat de zorgcontinuïteit geborgd is. Uitgaande van een opkomst van 75% voor de vaccinatie, kan iedereen uit bovengenoemde groep gevaccineerd worden medio maart 2021.

Uitvoering vaccinatie verpleeghuisbewoners

Ook verwacht De Jonge in januari te kunnen starten met het uitnodigen van de bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare kleinschalige woonvormen voor vaccinatie tegen corona. Het vaccin van Moderna is vanwege de logistieke kenmerken geschikt voor meer kleinschalige toediening in verpleeghuizen. In het eerste kwartaal van 2021 zullen naar verwachting 180.000 cliënten gevaccineerd worden met dit vaccin.

De vaccinatie wordt in de instellingen zelf aangeboden. In instellingen met een eigen specialist ouderengeneeskunde, zal deze of een andere medewerker de cliënten vaccineren. In overige instellingen zullen huisartsen de cliënten vaccineren.

Er is afgesproken door de betrokken uitvoerende partijen dat de zorgverlener die gaat vaccineren, de cliënt een uitnodiging stuurt. Het RIVM ontwikkelt hiervoor in samenwerking met de zorgkoepels een uitnodigingsbrief met daarbij een toegankelijke infographic. Voor het informeren van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers wordt deze brief gebruikt. De toestemming van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger kan mondeling worden gegeven en zal schriftelijk worden vastgelegd.

“Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk. Ik begrijp dat er vragen leven over het vaccin. En ik zie ook dat er mensen zijn die nog twijfelen. Juist daarom starten we deze campagne; als wegwijzer naar antwoorden en naar betrouwbare informatie”, aldus minister Hugo de Jonge.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen