Tijdlijn coronavaccinatie zorgmedewerkers

0
1500
Directeur Valuas Zorggroep heeft zich laten opleiden om zelf COVID-testen af te mogen nemen. Directeur Marc Vieten van Valuas Zorggroep was vandaag op locatie in een van hun zorgvilla?s in Oegstgeest. Hij nam hier zelf bij het personeel een COVID-test af. Marc is ook verpleegkundige: ?<...

Op vrijdag 8 januari 2021 zal in Nederland de eerste vaccinatie tegen corona plaatsvinden. Vanaf maandag 4 januari worden hiertoe door de werkgevers de eerste uitnodigingen voor coronavaccinatie verstuurd aan de medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vaccinatie is vrijwillig en is gratis.

Minister Hugo de Jonge schrijft dit in zijn kamerbrief planning vaccinatie COVID-19 van 17 december en in zijn kamerbrief uitwerking vaccinatiestrategie COVID-19 van 21 december.

Uitvoering vaccinatie zorgmedewerkers

Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. Vanaf maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties, in de GGD-regio’s Hart voor Brabant, RotterdamRijnmond en Utrecht, gaan vaccineren. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties. Er wordt 7 dagen per week gevaccineerd, met ruime openingstijden.

Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zit drie weken. Zeven dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

RIVM, de koepels van werkgevers en GGD GHOR Nederland hebben afspraken gemaakt over hoe groepen zorgmedewerkers worden uitgenodigd voor vaccinatie, zodat zorgmedewerkers in de gelegenheid worden gesteld om zich te laten vaccineren en dat de zorgcontinuïteit geborgd is. Uitgaande van een opkomst van 75% voor de vaccinatie, kan iedereen uit bovengenoemde groep gevaccineerd worden medio maart 2021.

Uitvoering vaccinatie verpleeghuisbewoners

Ook verwacht De Jonge in januari te kunnen starten met het uitnodigen van de bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare kleinschalige woonvormen voor vaccinatie tegen corona. Het vaccin van Moderna is vanwege de logistieke kenmerken geschikt voor meer kleinschalige toediening in verpleeghuizen. In het eerste kwartaal van 2021 zullen naar verwachting 180.000 cliënten gevaccineerd worden met dit vaccin.

De vaccinatie wordt in de instellingen zelf aangeboden. In instellingen met een eigen specialist ouderengeneeskunde, zal deze of een andere medewerker de cliënten vaccineren. In overige instellingen zullen huisartsen de cliënten vaccineren.

Er is afgesproken door de betrokken uitvoerende partijen dat de zorgverlener die gaat vaccineren, de cliënt een uitnodiging stuurt. Het RIVM ontwikkelt hiervoor in samenwerking met de zorgkoepels een uitnodigingsbrief met daarbij een toegankelijke infographic. Voor het informeren van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers wordt deze brief gebruikt. De toestemming van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger kan mondeling worden gegeven en zal schriftelijk worden vastgelegd.

“Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk. Ik begrijp dat er vragen leven over het vaccin. En ik zie ook dat er mensen zijn die nog twijfelen. Juist daarom starten we deze campagne; als wegwijzer naar antwoorden en naar betrouwbare informatie”, aldus minister Hugo de Jonge.

Bron: Rijksoverheid