Den Haag wil ook niet-rechthebbenden opvang bieden


Samen met de gemeenten Utrecht en Amsterdam heeft de gemeente Den Haag staatssecretaris Paul Blokhuis gevraagd om de opvang voor alle daklozen, ook niet-rechthebbenden, te verlengen gedurende de wintermaanden. De gemeenteraden van Utrecht en Den Haag hebben moties ingediend om vanaf risiconiveau 2 “Zorgelijk” op de Routekaart Corona zogenaamde niet-rechthebbenden op te vangen. Amsterdam vraagt om een doorlopende opvang tot 1 april 2021. 

Financiële steun van het Rijk

De drie gemeenten zien geen mogelijkheid om de gehele periode opvang te financieren en daarmee uitvoering te geven aan de wens van de gemeenteraden en hebben financiële steun van het Rijk nodig om de benodigde noodopvang in het kader van de Coronamaatregelen door te trekken tijdens de wintermaanden. 

De wens van de gemeenteraden komt voort uit het feit dat zij vinden dat opvang bijdraagt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen vanwege Covid-19. Ook kunnen hulpverleners veilige hulp bieden. Daarnaast geeft de gemeenteraad van Amsterdam aan dat het op- en afschalen van de opvang voor daklozen lastig uitvoerbaar is bij een (semi)lockdown. 

Bron: Gemeente Den Haag