Diabetespreventie? Kijk ook naar buurten!

Array

Donderdag 14 januari
Promotie (VU),13.45 u, Aula
Nicole den Braver: Diabetespreventie? Kijk ook naar buurten!

Een ongezonde leefstijl is een belangrijke risicofactor voor diabetes type 2 (suikerziekte). Een ongezonde leefstijl wordt gemakkelijk gemaakt door de omgeving waarin we leven: ongezond eten is overal verkrijgbaar en betaalbaar. Lichamelijke activiteit wordt ons voor het grootste gedeelte uit handen genomen door de auto, lift en zittende beroepen.

Voorkómen van diabetes

Den Braver van de afdeling Epidemiologie & Data Science van Amsterdam UMC promoveert op hoe de omgeving een bijdrage kan leveren aan het voorkómen van diabetes.


Ze signaleert aanwijzingen dat er in beweegvriendelijke en groene buurten minder diabetes voorkomt. Het begrip beweegvriendelijkheid is een verzamelterm van verschillende omgevingskarakteristieken, zoals de beschikbaarheid van bestemmingen (winkels en buurthuizen) op loopafstand, en dat lopen wordt ondersteund door de infrastructuur.

Beweegvriendelijker

Integreren van beweging in de dagelijkse routine door buurten beweegvriendelijker te maken, lijkt dus een goed ingangspunt voor een gezonde leefstijl. Den Braver zag ook dat wanneer een omgeving autogebruik vergemakkelijkt, bijvoorbeeld door goede parkeerfaciliteiten, vooral korte afstanden vaker met de auto worden afgelegd. Daarnaast speelt de autovriendelijkheid van de werkomgeving ook een belangrijke rol in de keuze om met de auto naar het werk te gaan.
Link naar proefschrift

Foto: Nicole den Braver

Bron: Amsterdam UMC

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen