Verband tussen slechte voeding en dodelijke COVID-19

Studie van Instituut voor Tropische Geneeskunde toont verband tussen slechte voeding en dodelijke COVID-19

Uit een wereldwijde studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen blijkt een duidelijke correlatie tussen slechte voeding en dodelijke COVID-19. Een mondiale analyse wijst uit dat landen die kampen met zowel een hoge ziektelast door malnutritie als hoge sterftecijfers door COVID-19, zich vooral in sub-Saharaans Afrika bevinden, in het bijzonder de Sahel. De studie, die werd gepubliceerd in Frontiers, geeft belangrijke informatie voor campagnes tegen COVID-19 in landen met een slechte voedingssituatie.

Verminderde afweer

De huidige pandemie van het coronavirus is op dit moment wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Slechte voeding is wereldwijd de belangrijkste oorzaak  van verminderde afweer, wat de vatbaarheid voor infecties vergroot. “We gaan ervan uit dat er een verband bestaat tussen slechte voeding en COVID-19 maar er is nog meer onderzoek nodig”, zegt dr. José L. Peñalvo van het ITG.

Samen met zijn collega, onderzoeker dr. Elly Mertens, bestudeerde hij de berekeningen voor de Global Burden of Disease 2019 en andere openbaar toegankelijke gegevens. “We identificeerden de landen met een slechte voedingssituatie op basis van vier indicatoren: sterftecijfers voor groeistoornissen bij kinderen zoals vertraagde lengtegroei en een te laag lichaamsgewicht voor de lengte), jaren geleefd met een handicap als gevolg van overgewicht en ijzer- en vitamine A-tekorten.

Vervolgens vergeleken we deze gegevens uit 172 landen met het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19. We hielden hierbij rekening met andere factoren die verband houden met sterfte door COVID-19, zodat onze resultaten echt gericht zijn op malnutritie”, aldus dr. Mertens.

Uitkomst

De uitkomst? Er is een verband tussen slechte voeding en sterfte als gevolg van COVID-19. “Landen die hoog scoren op minstens drie indicatoren voor slechte voeding hebben hogere COVID-19-sterftecijfers. Dit geldt vooral voor Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara zoals Angola, Burkina Faso, Tsjaad, Liberia, Mali, Niger, Sudan en Tanzania, maar ook Jemen en Guyana zijn kwetsbaar”, vervolgt dr. Peñalvo. “Voedselveiligheid, goede voeding en sociale bescherming zouden een prioriteit moeten zijn voor campagnes tegen COVID-19 in deze landen.”

Bron: ITG Antwerpen

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen