Invaliditeit door overprikkeling bij PTSS, whiplash en ME/CVS

0
6074
Human brain in blue x-ray view

Lange hersteltijden en de forse ziektelast door overprikkeling aangetoond

De resultaten van het onderzoek naar overprikkeling zijn bekend! Er is voor het eerst onderzoek gedaan naar de ziekteklachten bij overprikkeling door hersenletsel en naar de impact ervan op het leven onder mensen, getroffen door een vorm van niet aangeboren hersenletsel. Eén van de onderzoekers is Jenny Palm, neuropsycholoog

Onderzoeksbureau Soffos heeft het onderzoek naar Overprikkeling bij Niet Aangeboren Hersenletsel afgerond en beschreven in een rapport getiteld:

Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?

Definitie

Overprikkeling door hersenletsel is een toestandsbeeld van een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer cognitieve, emotionele en zintuiglijke (inclusief proprioceptieve en vestibulaire) informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. 
Het kan resulteren in:

  • algemene neurovegetatieve disbalans* (autonome zenuwstelsel) met een fight, flight of freeze reactie en/of
  • een kortdurende of langdurige verergering van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten en/of
  • een kortdurend of langdurig presenteren van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten.


E
r kunnen enkelvoudige klachten zijn of combinaties van neurovegetatieve, neurologische, cognitieve of emotionele hersenletselklachten

De ernst van de klachten kan fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid prikkels en al dan niet gestapelde prikkels en wisselende dagenergie. De ernst van de klachten kan individueel verschillen en beïnvloed worden door locatie en ernst van het hersenletsel, algemene lichamelijke en geestelijke conditie, persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelingsstoornissen of angststoornissen en in het bijzonder ook bijkomende aandoeningen van de zintuigen al dan niet acuut ontstaan of zich langzaam ontwikkelend en bijvoorbeeld medicatiegebruik.

*  definitie neurovegetatieve klachten = ziekteverschijnselen die kunnen ontstaan, wanneer het zenuwstelsel dat zelfstandig (buiten de wil om) zorgt voor het aansturen van verschillende organen, is ontregeld.

Tevens is er op groepsniveau gekeken naar de aandoeningen PTSS, whiplash en ME/CVS. Er kan gesproken worden van invaliditeit door overprikkeling vanwege NAH. Zoals te zien is in de tabellen scoren de mensen met PTSS, whiplash en ME/CVS vergelijkbaar laag. Met dit onderzoek werden o.a. de lange hersteltijden (weken, maanden en soms voor sommigen-jaren-) en de forse ziekteklachten aangetoond. Uit alle vragen bleek de ernstig bemoeilijkte participatie op alle fronten. Er kan gesproken worden van invaliditeit door overprikkeling vanwege NAH. Dat moet een andere naam krijgen, omdat het zich onderscheidt van wat de samenleving is gaan verstaan onder overprikkeling na een dag werken of prikkelbaar zijn. Voor wie fysiek ziek wordt van zintuiglijke overprikkeling met neurologische klachten, noemen we dit gevolg vanaf nu “hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld door Zintuiglijke overprikkeling”, eventueel af te korten tot h-ZZO) Het inzicht is nieuw, dat er een ziektebeeld ontstaat met neurologische klachten al dan niet gecombineerd met cognitieve klachten.In het vandaag gepubliceerde rapport staat een gehele en aangescherpte definitie voor het ziektebeeld van overprikkeling bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. De veelheid aan klachten lijkt zijn oorsprong te vinden in de oudere delen van ons zenuwstelsel zoals de hersenstam met het reticulaire netwerk, kleine hersenen en middenhersenen.We hopen met heel ons hart dat de resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot erkenning en tot een herkennen van, in brede kring. We wensen in het bijzonder dat het gerapporteerde bijdraagt aan het verbeteren van de levensomstandigheden doordat beleidsmakers dit rapport ter harte nemen.Door de mega-drukte is het voor ons niet mogelijk om inhoudelijk te reageren.We waarderen het zeer als dit bericht massaal gedeeld gaat worden.

Het onderzoek is te vinden op https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling

https://www.hersenletsel-uitleg.nl/onderzoek-overprikkeling

https://www.soffos.eu

Het Team Hersenletsel is velen die het onderzoek mogelijk hebben gemaakt, dank verschuldigd. Het onderzoek is gefinancierd door mensen die geld hebben gedoneerd aan de ANBI Foundation for Brain Injury Explanation (FBIE), de stichting achter Hersenletsel-uitleg, waardoor dit onderzoek mogelijk werd gemaakt.

Vorig artikelOuderen verstoken van Wmo-hulp in noodlijdende gemeentes
Volgend artikelAntistoffen coronavirus bij gemiddeld 15,1% van de donors
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.