Vertraging indicatiebesluiten CIZ

0
526

Cliënten die bij het CIZ een aanvraag hebben gedaan voor zorg uit de ggz, moeten langer dan 6 weken wachten voordat zij een besluit ontvangen. Dit komt doordat het CIZ veel meer ggz-aanvragen heeft binnengekregen dan verwacht.

Via CIZ info is al eerder gecommuniceerd dat hierdoor een forse achterstand is ontstaan in het behandelen van de aanvragen. Ook bij de andere aanvragen voor langdurige zorg zien we het effect van deze hogere aanvraagstroom en de extra inzet die dit vergt bij het afhandelen van de ggz-aanvragen. Oplopende wachttijden zijn hierdoor onontkoombaar. Momenteel neemt het CIZ maatregelen om hoge wachttijden zoveel mogelijk te beperken en bereikbaar te zijn voor vragen hierover.

Bron: CIZ