‘Bestaanszekerheid gaat over meer dan alleen een inkomen’

0
577

Aanleiding: Lage inkomens lopen meer risico op sterfte door corona | NOS

Volgens de NOS is er een hogere kans op sterfte bij lage inkomens. Maar dat is te kort door de bocht: het gaat naast laag inkomen ook over of mensen waardering voelen, zingeving uit hun werk halen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Bestaanszekerheid onder druk

De bestaanszekerheid van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt is sinds de COVID-19-crisis verder onder druk komen te staan. Veel mensen die al in een kwetsbare positie zaten zijn hun baan kwijtgeraakt, dieper in de schulden gekomen of zelfs dakloos geraakt. Daar zijn ook nieuwe groepen bijgekomen, zoals zzp’ers en mensen die werkzaam zijn of waren in kwetsbare sectoren. Meer dan één miljoen mensen in Nederland kunnen niet meer rondkomen omdat hun inkomen te laag is. De COVID-19-crisis laat zien dat iedereen kwetsbaar kan worden. Ons zorgsysteem, het onderwijs, de economie; alles is erdoor geraakt.

Welzijn gaat ook over zingeving en participatie

Gezondheid en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. We weten dat een gebrek aan welzijn tot een hogere kans op sterfte leidt. Maar welzijn van mensen gaat niet alleen over het hebben van een inkomen. Het gaat ook over zingeving en het kunnen onderhouden van betekenisvolle sociale relaties. En mensen hebben een plek nodig om te participeren en waardevol werk te kunnen doen. Om iedereen een eerlijke kans te geven om te participeren in onze samenleving en om daarvoor ook een fatsoenlijk inkomen te verdienen, zal een ander perspectief op werk nodig zijn. Waardevol werk voor iedereen kan niet los worden gezien van bestaanszekerheid, waaronder het hebben van een dak boven je hoofd, een schuldenvrij leven, een toereikend inkomen en toegang tot voorzieningen.

Janny Bakker-Klein is voorzitter van de raad van bestuur van Movisie.