Unieke samenwerking in de wijk om kwetsbare jongeren eerder hulp te bieden die aansluit bij hun behoeften

Lokale jongerenwerkers gaan samen met stichting @ease de wijk in om de meest kwetsbare groepen jongeren te helpen en meer kennis te verzamelen over hun situatie, problemen, wensen en behoeften. Stichting @ease is er speciaal voor jongeren tussen 12 en 25 jaar die behoefte hebben aan een luisterend oor.

Via een gesprek met leeftijdsgenoten kunnen vragen en zorgen besproken worden: altijd gratis, anoniem als jongeren dat willen en zo laagdrempelig mogelijk. De vrijwilligers van @ease werken direct samen met professionele hulpverleners van lokale zorgpartners. Preventie van psychische en sociale problemen bij adolescenten staat centraal.

Beter bereiken van kwetsbare jongeren

Veel jongeren en jongvolwassenen lopen nu al binnen bij @ease. Toch is er een groep jongeren die nu nog niet gemakkelijk binnenstapt. Waarom weten we niet precies. Kennen ze @ease niet? Is de drempel te hoog? En wat kunnen we doen om het gemakkelijker te maken? Daarom start @ease met dit project waarin vrijwilligers mét lokale samenwerkingspartners naar deze jongeren toegaan (bijvoorbeeld in hun wijk of bij hun school), met als doel nog drempelverlagender te werken en zo nog meer jongeren te bereiken.

Wetenschappelijk onderzoek naar de behoeften van deze jongeren

Vanuit de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht zal Sophie Leijdesdorff als postdoc onderzoeker betrokken zijn. In 2020 publiceerde ze het eerste artikel over @ease data in het internationale wetenschappelijke tijdschrift “Journal of Mental Health” (Leijdesdorff et al., 2020). Leijdesdorff promoveert op vrijdag 9 april a.s. op data die met behulp van de @ease jongeren wordt verzameld. De @ease werkwijze, de beschrijving van de bezoekers en een interviewstudie waarin @ease bezoekers aangeven welke drempels en helpende factoren zij hebben ervaren bij het zoeken van hulp komen daarbij ook aan bod.

Lokale samenwerking met toonaangevende organisaties voor preventief en ambulant jeugdwerk

‘Everybody @ease’ gaat als pilot van start op drie locaties in Nederland. Samen met Trajekt in Maastricht, Alcander in Heerlen en LAB6 in Amsterdam willen we jongeren in hun eigen omgeving beter bereiken, nog voordat bepaalde klachten escaleren. Jongeren hebben een actieve rol in het project en dragen bij aan het ontwikkelen van een “best practice” van de outreachende @ease methodiek.

“Als jongerenwerkers weten we hoe belangrijk het is om vertrouwen op te bouwen met jongeren in de wijk. Hun mening is essentieel. Zij weten wat er speelt op school of in de wijk en waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Met iemand praten als het op school of thuis niet goed gaat, is vaak lastig. Ze lossen het dan liever zelf op, maar lopen daardoor te lang door met problemen, waardoor ze escaleren. We moeten het gemakkelijk voor ze maken om hulp te vinden en te krijgen als dat nodig is.

Daarom is deze samenwerking een mooie stap. We kunnen onze kennis en ervaring delen en jongeren helpen op een manier die ze prettig vinden: anoniem, zonder wachtlijst en gratis.” , aldus Mick Wiertz & Camiel Claasssens, jongerenwerkers bij Trajekt, Maastricht, Karima Sedki, projectmanager Jeugd- en Jongerenwerk bij Alcander, Heerlen en Christianne Westdijk, orthopedagoog LAB6, Amsterdam

Steun via programma Geestkracht van FNO

‘Everybody @ease’ wordt mogelijk gemaakt met steun van het programma Geestkracht van FNO. Het programma GeestKracht van FNO wil dat elke jongvolwassene (16-35 jaar) zichzelf kan zijn en ook met een psychische kwetsbaarheid krachtig kan (blijven) meedoen in de maatschappij. GeestKracht richt zich op preventie van het ontstaan van psychische problemen, op het beperken van de praktische gevolgen ervan en op het bevorderen van maatschappelijke participatie. FNO werkt aan het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief, omdat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan.

Jongeren kunnen bij @ease terecht in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht, Heerlen en Groningen. Naast de gesprekken op locatie heeft @ease een chatfaciliteit, zodat jongeren ook online een luisterend ‘oor’ vinden. Meer informatie via ww.ease.nl.

Bron: Maastricht University

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.