Joan Meeder -cardioloog VieCuri – gestart als voorzitter Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Joan Meeder, cardioloog bij VieCuri Medisch Centrum, is benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Een belangrijke rol in een tijd waarin de zorg vraagt om ingrijpende veranderingen.

De NVVC verenigt cardiologen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. De vereniging ziet het als haar taak om op onafhankelijke wijze de professional in de kwaliteitsontwikkeling te faciliteren en stimuleren. Maar liefst 97 procent van de cardiologen in Nederland is lid van het NVVC en dat is een groot goed vindt ook de nieuwe voorzitter: “De connectie met de werkvloer is groot. We voelen ons verantwoordelijk om onze kennis en kunde te delen en breed te implementeren. Mede doordat de positie van jonge klaren op de arbeidsmarkt verder verslechtert, hebben we speciale aandacht voor de cardioloog van (over)morgen.”

Toekomstbestendige zorg

Meeder is zich bewust van het veranderende zorglandschap. Als voorzitter ziet hij het als een belangrijke taak om de cardiologische zorg toegankelijk te houden en zich als NVVC te richten op toekomstbestendige zorg voor het hart. “Hiervoor zijn veranderingen in de organisatie van zorg nodig. Door te focussen op goede zorgevaluatie en slimme manieren van implementatie kunnen we bestaande zorgprocessen verbeteren. Door onder andere het inzetten van (digitale) zorg op afstand bij laagcomplexe zorg kunnen we kwaliteit van zorg blijven bieden en tevens zorgkosten verlagen.”

Transmurale samenwerking

Naast het inzetten van zorg op afstand ziet het NVVC het als een belangrijke pijler om regio’s te verbinden die samenwerken binnen een cardiovasculair netwerk. Daarvoor heeft het NVVC zogenaamde connectprogramma’s opgezet. “Verbinding met de huisartsen en andere zorgprofessionals is ontzettend belangrijk. In de connectprogramma’s werken we transmuraal aan projecten. Dit maakt het mogelijk om de zorg voor hartpatiënten te verbeteren en samen toe te werken naar de juiste zorg op de juiste plek.”

Bron: VieCuri