FNV: Geld zonder verbeterplannen lost de problemen in jeugdzorg niet op

Vakbond FNV Zorg & Welzijn ergert zich eraan dat staatssecretaris Blokhuis met geen woord over de jeugdprofessionals rept in de afspraken tussen VNG en het Rijk over de aanpak van de problemen in de jeugdzorg. Gisteren is bekend gemaakt dat het Rijk € 600 miljoen extra beschikbaar stelt om de crisiscapaciteit in de jeugd-GGZ uit te breiden en wachttijden aan te pakken.

Jeugdzorg lijkt bestuurlijk feestje

‘Van de € 420 miljoen die gemeenten vorig jaar ontvingen om problemen aan te pakken, hebben de kwetsbare gezinnen en professionals niets gemerkt. Hoe weten we zeker dat deze € 600 miljoen wel op de juiste plek terecht gaat komen?’, zegt Maaike van der Aar, jeugdzorgbestuurder bij de FNV. ‘‘De jeugdzorg lijkt een bestuurlijk feestje te zijn geworden waar het alleen maar om geld, bestuurders en politiek draait en de kern – hulpverleners en gezinnen – lijkt te zijn vergeten.’

Dat het niet goed gaat in de jeugdzorg en dat het drastisch anders moet, daar pleit de FNV al jaren voor. Het is noodzakelijk dat FNV en haar leden een stevige positie krijgen bij de keuzes die worden gemaakt. Van der Aar: ‘Om goede jeugdzorg te kunnen bieden, waarbij wachtlijsten en crisisopvang zullen afnemen, zijn nou eenmaal meer professionals met tijd en aandacht nodig. Die moet je goed waarderen en betrekken bij alle plannen. Zij weten wat er écht nodig is voor jongeren en gezinnen. Haal de professionals aan tafel bij de zorginhoudelijke keuzes die gemaakt moeten gaan worden.’

Nullijn van tafel

De FNV wil ook dat de nullijn in een nieuwe cao Jeugdzorg zo snel mogelijk van tafel gaat. Uit onderzoek blijkt dat onderwaardering en achterblijvende arbeidsvoorwaarden de belangrijkste redenen zijn waarom jeugdwerkers de sector te verlaten. ‘Je kunt als overheid en werkgever niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen blijven zitten als je met cruciale en zware professies als deze te maken hebt. Naast die 600 miljoen is een structurele loonsverhoging van 5% redelijk.

Vergeet niet dat jeugdzorgwerkers al geruime tijd onder inflatieniveau werken en de zorgbonus hen ook net door de neus is geboord. Als we willen dat mensen dit werk willen blijven doen, dan moeten we zorgen voor een drastische herwaardering en her-organisatie van de jeugdzorg.’

Advies van denktank Jeugdsprong

De FNV is samen met Stichting Beroepseer de denktank Jeugdsprong gestart. De denktank bestaat uit een groep van professionals, werkgevers, wethouders, ouders, jongeren, leerkrachten en anderen die met jeugdzorg te maken hebben. Samen werken zij aan een van onderop en breed gedragen advies over hoe de structurele problemen het beste aangepakt dienen te worden en zijn zij een petitie gestart. Op 17 mei wordt het advies gepresenteerd.

Bron: FNV Zorg & Welzijn