‘Nederland heeft goud in handen met ‘Made in Holland’-medicijnen’

Bristol Myers Squibb (BMS) gaat in Leiden een nieuwe CAR-T-celtherapiefaciliteit bouwen. Dat is goed nieuws voor al die patiënten in Europa die straks geholpen kunnen worden tegen bepaalde vormen van bloedkanker. Dat BMS hun geavanceerde productielijn in Leiden vestigt, en Kite Pharma een soortgelijke lijn openede in Hoofddorp, zegt ook iets over ons land.

De afgelopen jaren hebben biotech en geneesmiddelenbedrijven veel geïnvesteerd in Nederland. Zij zien ons land steeds meer als de Europese evenknie van Boston. Die Amerikaanse stad levert de Verenigde Staten veel op. Iedere geïnvesteerde dollar levert Boston $2,60 op. Als aanjager van economische groei is Boston daardoor een belangrijke motor voor het hele land. Deze hub zorgt voor banen, maar ook voor snelle toegang van Amerikanen tot medische innovaties. Bovendien vermindert een autonome regio op eigen bodem de afhankelijkheid van andere landen.

Hoe belangrijk dat strategische, geopolitieke argument is, maakte COVID-19 afgelopen jaar duidelijk. Denk daarbij niet alleen aan coronavaccins, maar ook aan toegang tot andere medicijnen en vaccins. Ruim driekwart van de wereldwijde medicijnproductie is afkomstig uit China en India. Dat maakt de keten kwetsbaar. Zeker bij een nieuwe pandemie of crisis.

Dit inzicht dringt in steeds bredere kring door. De Sociaal Economische Raad (SER) stelde in haar studie Toekomst van de zorg, dat de gezondheidszorg een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving, arbeidsmarkt en economie. We leven langer en gezonder dan enkele decennia geleden, en dat is voor een belangrijk deel te danken aan zorginnovaties, aldus de SER. Dit is een rechtstreeks pleidooi om meer te investeren in Nederlandse medicijn- en vaccininnovatie, zoals in nieuwe antibiotica.

Europees koploper

VNO-NCW benadrukte in het Toekomstpact Biotechnologie 2025 dat Nederland de kennis, ervaring én handelspositie heeft om Europees koploper in biotechnologie te worden. Daarvoor zijn wel extra investeringen en betere wet- en regelgeving nodig, stelt de werkgeversorganisatie.

We hebben goud in handen, ook al beseffen we dat nog niet altijd ten volle. Het nieuwe kabinet doet er daarom goed aan met een deltaplan Geneesmiddelen te komen. Maak afspraken met de sector over pandemic preparedness, de toegang tot nieuwe geneesmiddelen en vaccins, de betaalbaarheid ervan en een transitie naar uitkomstgerichte zorg voor alle behandelingen. Op die manier maken we van ons land het “Boston aan de Noordzee,” zodat Nederland in alle opzichten beter wordt. Zowel qua gezondheid als economie. Dan zeggen we straks over tal van geneesmiddelen, vaccins, behandelingen en therapiën met trots: Made in Holland.

PublicatieBostonaandeNoordzee

Gerard Schouw is directeur van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.