JBZ biedt nieuwe vorm van anesthesie: patiënten na operatie nietn misselijk of verward


Anesthesiologen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bieden een deel van hun patiënten
een nieuwe vorm van narcose aan waarbij de kans op nawerkingen zoals
misselijkheid en verwardheid bijna nul is. Ook voorkomt de nieuwe mix van
narcosemiddelen verslaving aan opiaten of andere pijnstillers. Het Bossche
ziekenhuis behandelt nu circa 15 patiënten per week met de opioïdevrije narcose.

De wens is om de nieuwe narcosevorm bij meer patiënten te gaan toepassen.
De nieuwe aanpak maakt gebruik van narcosemiddelen die pijnsignalen blokkeren in
het ruggenmerg en in de hersenstam. Hierdoor bereiken pijnprikkels het brein van de
geopereerde patiënt niet en ervaart de patiënt geen pijn. Groot verschil met
reguliere anesthesie is het weglaten van opioïden. Opioïden zijn chemisch
nagebootste opiaten (morfine-achtige pijnstillers) die tijdens een narcose wel ook in
de hersenen actief zijn.


Initiatiefnemer en pleitbezorger voor de nieuwe aanpak is JBZ-anesthesioloog
Aarnoud Teune. ’De opioïdevrije narcose heeft grote voordelen en is een volwaardig
alternatief voor de huidige standaard-mix van narcosemiddelen. Alle patiënten die
gezond zijn qua hart en bloedvaten komen in aanmerking voor de nieuwe aanpak. De
aanpak wordt inmiddels in 25 landen toegepast. In Nederland is het JBZ nog een van
de weinige ziekenhuizen dat de nieuwe narcosevorm toepast.


Misselijkheid en delier


Bij reguliere anesthesie is ongeveer een kwart van alle patiënten na het ontwaken
misselijk. ‘De ernst daarvan wisselt, maar aangenaam is het nooit’, stelt Aarnoud
Teune. ‘Onderzoek heeft aangetoond dat de nieuwe middelenmix geen misselijkheid
veroorzaakt. Dat merken wij nu ook in de praktijk. Patiënten kunnen eerder naar huis
omdat zij niet of nauwelijks misselijk zijn. Daarnaast is aangetoond dat de nieuwe
vorm van narcose veel minder vaak tot een delier (verwardheid) leidt. Vooral bij
oudere en kwetsbare patiënten bevordert dat hun herstel en helpt het val- en andere
incidenten voorkomen.’ Ook zou opioïdevrije narcose het risico op verspreiding van
tumorcellen tijdens oncologische operaties verkleinen. Deze claim is echter nog
onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.


Onderzoek naar resultaten in JBZ


In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn anesthesiologen en chirurgen in 2020 zelf ook een
onderzoek gestart naar de resultaten. De resultaten zijn eind dit jaar, begin 2022
bekend. Ook in het Martiniziekenhuis in Groningen wordt overigens onderzoek naar
deze nieuwe vorm van anesthesie gedaan.

Bron: JBZ