Het werk van zorgverleners is intensief

Het werk van zorgverleners is intensief. 37% van zorgverleners geven aan een burn-out te hebben

Van de verpleegkundigen in verzorgingshuizen die directe zorg verlenen, geeft maar liefst 37% aan een burn-out te hebben. Dit aantal is alleen maar toegenomen met de recente uitbraak van Covid19.

Valse alarmen

Door de vele valse alarmen worden zorgmedewerkers vaak afgeleid van hun taken, wat leidt tot verhoogde stressniveaus en een vermindering van de geleverde zorgkwaliteit. Bovendien storen de onnodige controles door het verplegend personeel dat op valse alarmen reageert, de bewoners, wat een negatieve invloed heeft op hun slaappatroon en bijgevolg op hun levenskwaliteit en zelfs hun gezondheidstoestand. Wanneer ze worden blootgesteld aan een buitensporig aantal alarmen, worden de zorgverleners moe van de alarmen, de zogenaamde alarmmoeheid, wat gevaarlijk blijkt te zijn voor de bewoners.

Desensibilisatie voor alarmen

Desensibilisatie voor alarmen leidt tot vertraagde reacties op alarmen en zelfs tot onwetendheid van echte alarmen. Het Emergency Care Research Institute noemde overbelasting van alarmen, alarmeringen en meldingen als een van de top tien gezondheids-technologische gevaren voor 2020.


In de bijlage, en het persbericht is meer informatie te vinden over het uitgevoerde onderzoek en studie. In deze studie werd klinisch aangetoond dat de Kepler Night Nurse werkt als een nauwkeurig alarmsysteem met een zeer laag aantal valse alarmen zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid. 

Samengevat:

Het aantal valse alarmen voor de 6MP fisheye camera is 1 vals alarm per 34 dagen.
Het percentage vals alarm voor 4MP dome-camera’s is 1 vals alarm per 96 dagen.
In beide gevallen is de betrouwbaarheid bijna 100%.


Zonder de software komt er in 1 op de 6 gevallen binnen vijf minuten hulp bij een val. Met de Kepler Night Nurse wordt binnen 60 seconden een bericht naar de verpleging gestuurd. Dit vermindert de tijd op de vloer aanzienlijk. Uit de rapportage blijkt dat in 5 van de 6 gevallen de hulp binnen 5 minuten arriveert. Ten slotte bespaart de software in totaal drie uur werktijd per dag per 20 bewoners.

Het levert dus verschillende voordelen op voor de zorgmedewerkers en de bewoners:
Zorgmedewerkers die de KNN gebruiken, hoeven niet langer onnodig de kamer van een bewoner binnen te gaan om te controleren hoe het met hem gaat. Overdag, maar vooral ‘s nachts, zorgt het KNN voor een aanzienlijke vermindering van het werk.
Dankzij het lage percentage vals alarm, maakt het KNN de zorgmedewerkers vrij om zich te richten op het verlenen van daadwerkelijke zorg.
 

Bewoners worden niet langer onnodig gestoord en krijgen een betere kwaliteit van zorg. Het verhoogt hun veiligheid omdat het de kans op vertraagde alarmreactie en het negeren van echte alarmen verkleint.

Bron: Rosmalen