De Jeugdsprong biedt Blokhuis aan om adviezen jeugdzorg uit te werken tot uitvoeringsplan

Denktank wil jeugdzorgstelsel op de schop

FNV Jeugdzorg en Stichting Beroepseer, de initiatiefnemers van Denktank de Jeugdsprong, hebben vandaag staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden om een uitvoeringsplan uit te werken voor de problemen in de jeugdzorg. De afgelopen weken verscheen het ene advies na het andere over hoe het anders moet in de jeugdzorg. Sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, gaat het volledig mis.

‘Vandaag,1 juni hebben wij in constructief overleg met de staatssecretaris, waarin hij écht aandachtig naar de inhoud van ons manifest vroeg, onze hulp aangeboden. Het voordeel van de Denktank is dat we alle betrokken partijen vertegenwoordigen: cliënten, jeugdzorgprofessionals, werkgevers, wethouders en ook inkopers van gemeenten. We zijn politiek onafhankelijk en last but not least: geen duur adviesbureau’ zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg.

Alleen extra geld is niet voldoende

Alle adviezen concluderen dat het anders moet in de jeugdzorg en dat er meer geld nodig is, omdat gemeenten jaar na jaar meer uitgeven dan het rijk beschikbaar stelt. Afgelopen vrijdag werd bekend dat het kabinet na arbitrage miljarden extra’s moet uittrekken voor gemeenten. Van der Aar: ‘Wij willen dat dat geld geoormerkt wordt, zodat het ook daadwerkelijk bij de jeugdzorg terecht komt. Van de extra miljoenen die in het verleden van het Rijk naar gemeenten gingen, zagen gezinnen en jeugdhulpverleners niets tot nauwelijks iets terug.’

Daarnaast is de Denktank van mening dat met alleen extra geld niet alle problemen in de jeugdzorg kunnen worden aangepakt. Hiervoor moet ook het stelsel anders worden georganiseerd en dienen de professionals en cliënten meer zeggenschap en waardering te krijgen. Half mei publiceerde de Denktank zelf een manifest over herinrichting van het stelsel waar van onderop aan is gewerkt.

Breed gedragen uitvoerbaar plan

Van der Aar: ‘Ons manifest prikkelde de staatssecretaris tot nadenken over onze oplossingsrichting. Dit is echter een dynamisch document. We breiden dit graag uit met adviezen die uit recente onderzoeken zijn gekomen, zodat we tot een praktisch en uitvoerbaar plan kunnen komen, dat nog breder gedragen wordt dan nu al het geval is. We zullen het ministerie van VWS de aankomende tijd scherp houden met onze tussentijdse bevindingen, zoals Paul Blokhuis ons ook expliciet heeft gevraagd.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen