Frits Franssen, lid RvB Ciro, benoemd tot hoogleraar

Op 15 juni is Frits Franssen, lid van de Raad van Bestuur van Ciro, benoemd tot profileringshoogleraar aan Maastricht University. Dat is niet alleen een belangrijke mijlpaal voor Frits zelf en een erkenning voor het werk dat hij doet, het is ook voor Ciro een mooie ontwikkeling om nóg een professor in de organisatie te hebben. Het zal bijdragen aan de verdere en blijvende verankering van onderzoek, kennisdeling en zorginnovatie in Ciro, kennis-en behandelcentrum voor complex chronisch longfalen, hartfalen en slaapstoornissen.

Gepersonaliseerd Management van COPD

De titel van de leerstoel is ‘Gepersonaliseerd Management van COPD’. Chronisch obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd de derde doodsoorzaak. Het is een progressieve aandoening die grote impact heeft op iemands leven. De behandeling van COPD is veelal gericht op het verminderen van symptomen en het verlagen van het risico op verdere achteruitgang. Méér kennis van factoren die van invloed zijn op de ziektelast van de individuele patiënt biedt ruimte voor een meer gepersonaliseerde aanpak. Hierbij wordt zowel gekeken naar problemen van de longen zelf als naar andere problemen die bij de betreffende patiënt spelen. Het doel is een zo goed mogelijke gezondheid ondanks de aanwezigheid van COPD. Prof. dr. Frits Franssen gaat zich vanuit de leerstoel de komende 5 jaar bezighouden met onderzoek, onderwijs en zorginnovatie op dit vlak.

Energieke duizendpoot

De benoeming komt een jaar na de benoeming tot bestuurder van Ciro. Bestuurder, longarts, onderzoeker, docent, spreker en tal van nevenfuncties, hoe doe je dat? Frits blijft er nuchter onder: “21 jaar geleden ben ik als geneeskundestudent in Ciro begonnen. Vervolgens heb ik me gespecialiseerd tot longarts, mijzelf ontwikkeld en me steeds verder verdiept in COPD. Ik probeer op dat vlak alle onderzoeken en publicaties die verschijnen, bij te houden. Het blíjft me boeien. Het is alleen maar mooi dat ik in mijn werk verschillende rollen kan en mag vervullen. En ja, ik werk zeker hard, maar ik kan met recht zeggen: in al die jaren nog nooit een dag met tegenzin.”

Bron: Ciro

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen